Όταν η προσπάθεια για την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης συνδυάζεται με τη διάσωση της γνώσης για την παραδοσιακή τεχνολογία, το περιβάλλον μπαίνει στο μουσείο. Το Μουσείο Περιβάλλοντος και Παραδοσιακών Επαγγελμάτων αποτελεί το έβδομο θεματικό μουσείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Βρίσκεται στην ορεινή Κορινθία, στην υδατική λεκάνη της Στυμφαλίας, μιας περιοχής ενταγμένης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών «NATURA 2000». Το μουσείο αναδεικνύει την αλληλεξάρτηση ανθρώπου και φύσης και την αρμονική συνύπαρξή τους στη λεκάνη της Στυμφαλίας. Γι’ αυτό, η έκθεσή του χωρίζεται σε 2 ενότητες. Η πρώτη αφορά το περιβάλλον της περιοχής και η δεύτερη τον τρόπο που αυτό επηρέασε την ανθρώπινη δραστηριότητα. Info: Το Μουσείο Περιβάλλοντος και Παραδοσιακών Επαγγελμάτων είναι ανοιχτό καθημερινά εκτός Τρίτης μέχρι 15/10 από 10.00 έως 18.00 και από 16/10 από 10.00 έως 17.00, τηλ.: 27470-22.296.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: