Τέσσερα πανεπιστήμια της Σκοτίας συνεργάζονται σε ένα πρωτοποριακό σχέδιο για την παρασκευή αίματος ειδικά για μεταγγίσεις. Η έρευνα επιδοτείται από το κράτος και στόχος της είναι να παραχθούν αιμοσφαίρια και να δημιουργηθεί μια μεγάλη μονάδα παραγωγής αίματος ειδικά για τις ανάγκες της Σκοτίας.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι μόνο έτσι θα λυθεί το πρόβλημα της έλλειψης αίματος και της συμβατότητας δότη και λήπτη, που συχνά αποτελεί πρόβλημα στη διάσωση ζωών. Επίσης, θα μειωθούν τα περιστατικά μετάδοσης ασθενειών από το αίμα και θα μειωθεί το κόστος των εξετάσεων, που υποχρεωτικά σήμερα γίνονται σε κάθε δότη.

Οι ειδικοί δεν προσπαθούν πάντως να παρασκευάσουν τεχνητό αίμα με την κλασική έννοια της λέξης, αλλά αιμοσφαίρια σαν αυτά που έχουμε στο σώμα μας. Η διαφορά είναι ότι παρασκευάζονται στο εργαστήριο και όχι στον οργανισμό μας και θα έχουν ως πρώτη ύλη ανθρώπινα βλαστοκύτταρα.

Οι ειδικοί προσπαθούν, δηλαδή, να μιμηθούν στο εργαστήριο επακριβώς τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής που ακολουθεί και ο ανθρώπινος οργανισμός για να παράγει το δικό του αίμα και να ανανεώσει τα αιμοσφαίριά του.

Η προσπάθεια παραγωγής ερυθρών αιμοσφαιρίων για τις ανάγκες της μετάγγισης άρχισε πειραματικά πριν από 18 μήνες.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: