Αν σας αρέσει να ξεφυλλίζετε το Vita από την πρώτη μέχρι την τελευταία του σελίδα, τότε η ερώτηση που ακολουθεί θα σας φανεί παιχνιδάκι.


Η απάντηση είναι ένας αριθμός που βρίσκεται στην ενότητα με τα θέματα fitness του περιοδικού και συγκεκριμένα στα fitness news του τεύχους Μαΐου (αριθμός 169), που κυκλοφορεί στα περίπτερα!

Ποιο είναι το ποσοστό των Ελλήνων που δεν γυμνάζονται επειδή «δεν έχουν χρόνο»;
Απαντήστε σωστά και κερδίστε, μετά από κλήρωση, μια κρέμα και ένα λάδι σώματος κατά της κυτταρίτιδας, της Benostan, συνολικής αξίας 46 ευρώ.


Στείλτε την απάντησή σας


στο 54045


γραμμένη με την ακόλουθη μορφή:

VITA(κενό)ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ(κενό)ΑΠΑΝΤΗΣΗ


(χρέωση €0,31 ανά αποστελλόμενο SMS, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΚΛΗΡΩΣΗ


1. Η ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού είναι η Παρασκευή 15 Απριλίου και η ημερομηνία λήξης η Τετάρτη 11 Μαΐου. Μπορείτε να αποστέλλετε SMS από τις 15 Απριλίου έως και τις 11 Μαΐου.


2. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού θα γίνει κλήρωση για την ανάδειξη των 10 τυχερών νικητών. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας μας www.vita.gr


3. Η παραλαβή των δώρων θα γίνεται από τα γραφεία του περιοδικού μας, Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα, ώρες: 11.00-15.00.


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΚΛΗΡΩΣΗ

1. Διοργανωτής

Διοργανωτής των διαγωνισμών με τίτλο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ VITA» και της κλήρωσης για την απόκτηση των δώρων τους, που θα προσφέρουν διάφορες εταιρείες, είναι η εταιρεία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ», Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα, που εκδίδει το μηνιαίο περιοδικό «VITA».


2. Διάρκεια


Kάθε διαγωνισμός της σειράς «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ VITA» θα ξεκινά με την κυκλοφορία του περιοδικού στο περίπτερο και θα ολοκληρώνεται την παραμονή της ημερομηνίας κυκλοφορίας του τεύχους του επόμενου μήνα στα περίπτερα. Η διενέργειά του θα επικοινωνείται τόσο από το περιοδικό όσο και την ιστοσελίδα του, www.vita.gr .


3. Προϋποθέσεις συμμετοχής


Η συμμετοχή στο διαγωνισμό και την κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και εξ ολοκλήρου αποδοχή των παρόντων όρων.


Δικαιούνται να λάβουν μέρος όλοι οι αναγνώστες του «VITA», χωρίς περιορισμό λόγω εθνικότητας, ηλικίας, φύλου και επαγγέλματος. Σε κάθε διαγωνισμό και την κλήρωση απαγορεύεται να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας εταιρείας και των δωροθετών, των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους έως και Β΄ βαθμού.


4. O Διοργανωτής θεωρεί ότι το πρόσωπο που συμμετέχει στο Διαγωνισμό με την αποστολή γραπτού SMS είναι και ο κάτοχος της SIM ή αυτός που έχει τη νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της SIM που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού με το οποίο έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό.


5. Ο ειδικός πενταψήφιος αριθμός, στον οποίο θα αποστέλλονται τα μηνύματα, είναι ο 54045 και οι διαγωνιζόμενοι θα χρεώνονται με ποσό € 0,31 ανά αποστελλόμενο SMS, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Μετά το πέρας της διάρκειας κάθε Διαγωνισμού, θα διενεργείται κλήρωση, από την οποία θα αναδεικνύεται ο εκ των προτέρων ανακοινωθείς αριθμός τυχερών νικητών και οι αναπληρωματικοί τους, που απέστειλαν κατά τα παρακάτω SMS κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.


6. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απαντά σε μία ερώτηση που θα εμφανίζεται στο site του περιοδικού Vita, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vita.gr, η απάντηση στην οποία θα είναι μονολεκτική, συμπληρώνοντας στο SMS τη λέξη «VITA», το όνομα και το επώνυμό του, την απάντηση και να το αποστέλλει στον αναφερθέντα ειδικό πενταψήφιο αριθμό. Η μορφή της απάντησης (λεκτικό) θα είναι η εξής: «VITA(κενό)ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ(κενό)ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Κάθε αποστελλόμενο μήνυμα SMS θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα και θα καταχωρίζεται ανάλογα με το είδος της απάντησης στην αντίστοιχη κατηγορία των σωστών ή λανθασμένων απαντήσεων. Αμέσως μετά την αποστολή του SMS, ο συμμετέχων θα λαμβάνει (επίσης μέσω SMS) απάντηση, με την οποία θα ενημερώνεται πως συμμετείχε με επιτυχία στο διαγωνισμό. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό ολοκληρώνεται με ένα SMS. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετοχών. Κάθε μήνυμα θεωρείται ως ξεχωριστή συμμετοχή και είναι έγκυρη εφόσον πραγματοποιείται μέσα στα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα.


7. Ρητά δηλώνεται ότι η ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα που διαχειρίζεται τη λήψη και αποστολή των SMS θα διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού όλα τα αποστελλόμενα από τους συμμετέχοντες μηνύματα, καταγράφοντας συγχρόνως τη συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονική στιγμή (ώρα και δευτερόλεπτο) αποστολής τους, καθώς και τον αριθμό της κάρτας SIM μέσω του οποίου έχει αποσταλεί το SMS μήνυμα.


8. Η διενέργεια της κάθε κλήρωσης θα γίνεται στα γραφεία της «Μ-STAT», Ηροδότου 6 και Υψηλάντου, η οποία έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού εντός 2 ημερών από τη λήξη του διαγωνισμού. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν μόνο όσοι διαγωνιζόμενοι στείλουν έγκυρο SMS στο παραπάνω χρονικό διάστημα, ενώ τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.vita.gr


9. Οι νικητές κάθε διαγωνισμού θα ενημερώνονται από το site του περιοδικού Vita www.vita.gr για τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο παραλαβής των δώρων που κερδίζουν.


10. Για να παραλάβει τα δώρα ο νικητής, θα πρέπει να προσκομίσει, όταν και όπου του ζητηθεί από το Διοργανωτή, τη SIM κάρτα που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού με το οποίο έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό και κέρδισε το δώρο του, καθώς και την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του. Στην περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο κηδεμόνας του, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα νόμιμα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν αυτή την ιδιότητά του.


11. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες κλπ. των νικητών σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο μαζικής ενημέρωσης και να προβαίνει σε διαφημιστική προβολή του όλου γεγονότος, όπως ενδεικτικά παρουσίαση της παραλαβής του δώρου κλπ. Οι νικητές υποχρεούνται να προσέλθουν στα γραφεία του «VITA» την ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί και να προβούν κατά την παραλαβή του δώρου σε υπογραφή δήλωσης συναίνεσης για παρουσία σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή για τη χρήση του ονόματός τους ή φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από τον Διοργανωτή χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Μη εμφάνιση του νικητή για την παραλαβή του δώρου ή άρνησή του να παράσχει τις ανωτέρω δηλώσεις συναίνεσης ή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση, ή άρνησή του να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρίσεις του Διοργανωτή επιτρέπει στo Διοργανωτή να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου στον εν λόγω νικητή.


12. Αναφορικά με τα στοιχεία των συμμετεχόντων, θα τηρηθεί από το Διοργανωτή απόλυτη εχεμύθεια και δεν θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά για κανέναν απολύτως λόγο παρά μόνο κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης των νικητών του διαγωνισμού και για την επικοινωνία του περιοδικού μαζί τους, και ακολούθως όλα τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα καταστραφούν από το Διοργανωτή.


13. Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο site www.vita.gr και κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών Σοφία Τζοΐτη (Μέρλιν 11 & Κανάρη, τηλ.: 210-36.16.617).


14. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού ή/και τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του, με την ανακοίνωση των τροποποιήσεων αυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού Vita www.vita.gr.


15. Με το τέλος της κλήρωσης και της διάθεσης του δώρου στο νικητή παύει η όποια ευθύνη του Διοργανωτή.


16. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό και την Κλήρωση αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών, ενώ ο Διαγωνισμός θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Ακολουθήστε το στο Google News