Μια νέα ισπανική έρευνα συνδέει την υπερκατανάλωση αλκοόλ σε μικρό χρονικό διάστημα, π.χ. μέσα σε ένα βράδυ, με τη μειωμένη ικανότητα απομνημόνευσης.

Η έρευνα έγινε σε 122 φοιτητές (62 πότες και 60 οι οποίοι δεν έπιναν) ηλικίας 18-20 ετών.

Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Santiago de Compostela ζήτησαν από τις 2 ομάδες των φοιτητών να συμπληρώσουν 2 τεστ μνήμης. Στο πρώτο απαιτούνταν να απομνημονεύσουν λέξεις και στο δεύτερο τις λεπτομέρειες από εικόνες.

Διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές που ήταν πότες δεν τα πήγαν και τόσο καλά στο τεστ απομνημόνευσης λέξεων, αν και στο τεστ με τις εικόνες δεν φάνηκε να υστερούν των άλλων φοιτητών.

Παρόλο που η έρευνα δεν αποτελεί απόδειξη ότι το αλκοόλ επηρεάζει δυσμενώς την ικανότητα απομνημόνευσης, εντούτοις αποδεικνύει ότι αυτά τα δύο (αλκοόλ, μνήμη) συνδέονται, εξηγούν οι ερευνητές. Επίσης, δεν είναι γνωστό αν η δυσκολία στην ικανότητα απομνημόνευσης είναι μόνιμη ή παροδική.

Τα τελευταία χρόνια η συνήθεια της αυξημένης κατανάλωσης αλκοόλ μονομιάς -δηλαδή σε ένα βράδυ- μελετάται εκτενώς προκειμένου να διαπιστωθεί αν και κατά πόσον επηρεάζει τους πότες και ιδιαίτερα εκείνους που ακόμα βρίσκονται στην ανάπτυξη.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: