Καλησπέρα, εδώ και 8 χρόνια βγάζω σπυράκια στο κεφάλι. Πήγα σε δερματολόγο
και μου είπε ότι είναι θυλακίτιδα και όπου λέει βγει σπυράκι μετά δεν ξανά
βγαίνει τρίχα. Με τη θεραπεία που μου έδωσε δεν έγινε απολύτως τίποτα και
μου είπε ότι θα περάσει με τα χρόνια.
Φωτεινή

Δεν γνωρίζω τι μορφή θυλακίτιδας είναι. Υπάρχει θυλακίτιδα που κάνει ουλωτική αλωπεκία. Υπάρχει και άλλη όμως που δεν κάνει οπότε ξαναβγαίνει τρίχα. Το πιο σωστό είναι να γίνει βιοψία για να είμαστε σίγουροι. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει θεραπεία.

Δείτε επίσης: