Μια τολμηρή και πρωτοποριακή προσέγγιση στην αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων των πνευμόνων, όπως η πνευμονική ίνωση και το πνευμονικό εμφύσημα, έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται στην Πνευμονολογική Κλινική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η πρωτοποριακή τεχνική βασίζεται στην απομόνωση βλαστοκυττάρων από τον λιπώδη ιστό, τα οποία υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία και χορηγούνται είτε μέσω των βρόγχων των πνευμόνων είτε ενδοφλεβίως σε ασθενείς με πνευμονική ίνωση ή πνευμονικό εμφύσημα.

Τα βλαστοκύτταρα επιδρούν ρυθμιστικά στη λειτουργία των πνευμόνων, μειώνοντας την παθογένεια του νοσήματος και σταθεροποιώντας την κατάσταση του ασθενούς.

Ο ρόλος των βλαστοκυττάρων στην αντιμετώπιση των πνευμονικών παθήσεων παρουσιάστηκε στο 1ο Πνευμονολογικό Συμπόσιο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που πρόσφατα ολοκληρώθηκε στην Αλεξανδρούπολη.

Η τεχνική αυτή έχει εφαρμοστεί σε 12 ασθενείς και η σχετική μελέτη για την αποτελεσματικότητά της έχει περάσει στο δεύτερο στάδιο, όπου συμμετέχουν 60 πάσχοντες από πνευμονική ίνωση ή πνευμονικό εμφύσημα (οι παθήσεις αυτές προκαλούν αναπνευστική ανεπάρκεια).

Η Πνευμονολογική Κλινική του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είναι κέντρο αναφοράς για Διάμεσα Νοσήματα του Πνεύμονος, με κέντρο αριστείας αυτό της Πνευμονικής Ίνωσης. Ιδιαίτερα αναπτυγμένη είναι η Επεμβατική Πνευμονολογία, με καθιερωμένη εκπαιδευτική αναγνώριση στην πλευροσκόπηση (Medical Thoracoscopy). Η κλινική είναι πρωτοποριακό κέντρο διάγνωσης και θεραπείας παθήσεων του υπεζωκότα.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: