Τα οργανικά οικιακά απορρίμματα αποτελούν περίπου το 40-60% του συνόλου των απορριμμάτων που παράγουμε σπίτι μας. Από αυτά, το 70% περίπου είναι κομποστοποιήσιμα. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για τη διαχείριση οικιακών απορριμμάτων ξεκίνησε στη Λάρισα, στο πλαίσιο πειραματικής προσπάθειας, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων του Πηνειού. Πενήντα οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης παραδόθηκαν σε αντίστοιχα νοικοκυριά, τα οποία για τους επόμενους μήνες θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα του οποίου θα αξιολογηθούν με την ολοκλήρωσή του.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: