Η Ελλάδα ήταν το πρώτο κράτος-μέλος στο οποίο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε χρηματική ποινή το 2000. Η ποινή αφορούσε περιβαλλοντική υπόθεση και συγκεκριμένα την παράνομη χωματερή στις εκβολές του χειμάρρου Κουρουπητού στα Χανιά. Με την απόφαση το δικαστήριο διαπίστωνε την παράλειψη της Ελλάδας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διάθεση των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων στην περιοχή και καταδίκαζε την Ελληνική Δημοκρατία να πληρώσει πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης της εκτέλεσης των απαραίτητων μέτρων. Συνολικά η Ελλάδα πλήρωσε 4,72 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: