Οι άνθρωποι με χαμηλότερο εισόδημα δεν ακολουθούν τις επιταγές της μεσογειακής διατροφής, εν αντιθέσει με όσους έχουν υψηλότερο ετήσιο εισόδημα σύμφωνα με τα αποτελέσματα μεγάλης ιταλικής έρευνας. Η έρευνα βασίστηκε στην μελέτη 13.000 Ιταλών από την περιοχή Molise οι οποίοι συμμετείχαν στη μεγαλύτερης έκτασης επιδημιολογική έρευνα Mili-sani Project στην οποία συμμετείχαν 25.000 ενήλικες.

Σύμφωνα με τους ερευνητές η συμμόρφωση με τους κανόνες της μεσογειακής διατροφής ήταν μεγαλύτερη (72%) από εκείνους με το υψηλότερο ετήσιο εισόδημα, ενώ σε εκείνους με το χαμηλότερο εισόδημα κυριαρχούσε η κατανάλωση έτοιμου και πρόχειρου φαγητού. Επίσης τα ποσοστά παχυσαρκίας ανέρχονταν σε 36% στην ομάδα του πληθυσμού με το χαμηλότερο εισόδημα συγκριτικά με το 20% στην ομάδα του πληθυσμού με το υψηλότερο εισόδημα.

Τα συμπεράσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο της British Medical Journal.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: