Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) κυκλοφόρησε πρόσφατα έκθεση-επισκόπηση σχετικά με τις επιπτώσεις της διεθνούς ναυτιλίας στα ευρωπαϊκά ύδατα, την ποιότητα του αέρα και την κλιματική αλλαγή, απευθύνοντας έκκληση για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των αερίων του θερμοκηπίου μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση από τη ναυτιλία βλάπτει την υγεία, αυξάνοντας τις καρδιακές παθήσεις και τις ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις προκαλεί ακόμα και πρόωρο θάνατο. Ακόμα, επιδρά αρνητικά στο περιβάλλον μέσω της οξίνισης των θαλασσών και του ευτροφισμού* των υδάτων.
Όπως δήλωσε η Jacqueline McGlade, εκτελεστική διευθύντρια του ΕΟΠ, «αυτή η μελέτη δείχνει τις ποικίλες επιδράσεις που έχουν οι διάφορες εκπομπές στον πλανήτη. Αποφεύγοντας τις άσκοπες μετακινήσεις αγαθών και βελτιώνοντας την απόδοση των μεταφορών, μπορούμε να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου».
Η έκθεση («The Impact of International Shipping on European Air Quality and Climate Forcing») διαπιστώνει –μεταξύ άλλων- ότι οι ευρωπαϊκές θαλάσσιες εκπομπές κατέχουν σημαντικό μερίδιο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των πλοίων και καταλήγει ότι ένα ολοκληρωμένο πανευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης για αυτές είναι απαραίτητο. Επίσης, υποστηρίζει ότι η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, μέσω της καλύτερης απόδοσής τους, τεχνικών βελτιώσεων και διαφορετικών διαδικασιών λειτουργίας των πλοίων είναι ο καλύτερος τρόπος να μειωθούν η ατμοσφαιρική ρύπανση και τα αέρια του θερμοκηπίου.

Τι λένε τα νούμερα;
Ότι αν και ορισμένοι ατμοσφαιρικοί ρύποι εκπέμπονται μακριά από την ξηρά, περίπου το 70% των παγκόσμιων εκπομπών από τα πλοία βρίσκονται σε απόσταση 400 χιλιομέτρων από τις ακτές.
Ότι σε ορισμένες περιοχές, τα πλοία μπορεί να ευθύνονται για το 20-30% των τοπικών συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων.
Ότι το 2007, η ναυτιλία ήταν υπεύθυνη για το 3,3% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), με το 30% περίπου να εκπέμπεται σε γραμμές που διέρχονται από ευρωπαϊκά λιμάνια.
Ότι αν τα πλοία μείωναν την ταχύτητα τους κατά 10%, η ενεργειακή ανάγκη τους θα μπορούσε να μειωθεί κατά περίπου 19%.

*Ευτροφισμός είναι με απλά λόγια ο εμπλουτισμός των νερών με θρεπτικές ουσίες, γεγονός που προκαλεί την γρηγορότερη ανάπτυξη της φυτικής ζωής που υπάρχει σε αυτά, με αποτέλεσμα τη διαταραχή της ισορροπίας του οικοσυστήματος και την υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων.