Το έδαφος δεν είναι κάτι το αμετάβλητο, το σταθερό, αλλά αλλάζει μορφή. Έτσι, υπάρχουν περιοχές της χώρας μας που κερδίζουν πόντους, π.χ. από την αύξηση των ηφαιστείων ή τη σύγκρουση μεταξύ των τεκτονικών πλακών και άλλες που χάνουν πόντους και βυθίζονται, λόγω π.χ. σεισμών ή εξόρυξης μεταλλευμάτων και φυσικού αερίου.

Για την παρακολούθηση αυτών των αλλαγών, που δεν είναι πάντα εύκολη, έχει πλέον αναπτυχθεί ένας νέος επεξεργαστής, ο Wide Area Processor (WAP), που χρησιμοποιεί δεδομένα από δορυφόρους ώστε να δίνει με ακρίβεια χάρτες χωρών με την παραμόρφωση της γης.

Αξιοποιώντας, λοιπόν, τέτοια δεδομένα, ο WAP αντιστοίχισε την παραμόρφωση του εδάφους σε περισσότερα από δέκα χρόνια, διαπιστώνοντας ότι ορισμένες περιοχές της χώρας μας βυθίζονται κατά περίπου 10 χιλιοστά ανά έτος. Μάλιστα, υψηλή καθίζηση ανιχνεύθηκε στην Αθήνα, τη Λάρισα και γύρω από τον Κορινθιακό κόλπο, ενώ τόσο καθίζηση όσο και ανύψωση εντοπίστηκαν μέσα και γύρω από την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: