Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) επεσήμανε ότι τα αιωρούμενα σωματίδια και το όζον συνεχίζουν να αποτελούν μία σημαντική απειλή. Παρ’ όλα αυτά οι συγγραφείς της έρευνας τόνισαν ότι τα έθνη έχουν μειώσει αισθητά τις εκπομπές μεγάλου αριθμού ρυπαντικών ουσιών, όπως ο μόλυβδος και το μονοξείδιο του άνθρακα.

Μία άλλη μελέτη – που δημοσιεύτηκε στην Ιατρική Επιθεώρηση The Lancet Respiratory Medicine Journal – επεσήμανε μία σύνδεση ανάμεσα στη γέννηση λιποβαρών βρεφών και την προηγούμενη έκθεση της μητέρας σε ατμοσφαιρική μόλυνση. Είναι γνωστό και αποδεδειγμένο ότι τα λιποβαρή βρέφη έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου αλλά και κίνδυνο για να εμφανίσουν προβλήματα υγείας όπως ο αναπνευστικός συριγμός και το άσθμα στην παιδική ηλικία και η μειωμένη λειτουργία των πνευμόνων στην ενήλικη ζωή. Επίσης, εκτός από το κάπνισμα ενεργό και παθητικό, η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση είναι σοβαρός – και αναστρέψιμος – προδιαθεσικός παράγοντας για το χαμηλό βάρος γέννησης.

Ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος Hans Bruyninckx είπε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν κάνει αξιοσημείωτη πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες ώστε να μειώσουν τα ορατά σημάδια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και έτσι οι ευρωπαϊκές πόλεις δεν είναι πια καλυμμένες από πυκνό νέφος. Παρ’ όλα αυτά, προσέθεσε: «Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων και στα οικοσυστήματα. Μεγάλος αριθμός πληθυσμού δεν ζουν σε υγιή περιβάλλοντα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Η Ευρώπη χρειάζεται να προχωρήσει πέραν της υπάρχουσας νομοθεσίας

Τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος έδειξαν ότι το 96% του αστικού πληθυσμού της Ευρώπης έχουν εκτεθεί σε συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων – που έχουν συνδεθεί με καρδιολογικά και πνευμονολογικά προβλήματα, καρκίνους και πρόωρους θανάτους – μεγαλύτερες από τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και ακόμα περισσότεροι, 98% έχουν εκτεθεί σε συγκεντρώσεις όζοντος στην επιφάνεια της γης μεγαλύτερες από τις οδηγίες του Π.Ο.Υ.

Ακολουθήστε το στο Google News