Ερευνητές από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κλινικής Ιατρικής του Umeå University στη Σουηδία, πραγματοποίησαν μελέτη, στην οποία εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στη θνησιμότητα και τις ακραίες θερμοκρασίες, που σημειώθηκαν στην περιοχή της Στοκχόλμης την περίοδο 1980-2009.
Προκειμένου, μάλιστα, να ορίσουν τι σημαίνει «ακραία θερμοκρασία», συνέκριναν τις θερμοκρασίες από την παραπάνω περίοδο με τις αντίστοιχες της περιόδου 1900-1929.
Βρήκαν, λοιπόν, ότι οι μέρες με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες παρουσίασαν αύξηση μεταξύ 1980-2009, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα περίπου 300 επιπλέον θανάτους στη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα. Επιπλέον, παρατήρησαν ότι ακόμα κι αν οι χειμώνες είχαν γίνει πιο ήπιοι, οι εξαιρετικά ψυχρές περίοδοι ήταν συχνότερες, γεγονός που και αυτό συνέβαλε σε μια μικρή αύξηση της θνησιμότητας στη διάρκεια του χειμώνα.

Αν και η αύξηση του αριθμού των θανάτων, λόγω ακραίων θερμοκρασιών, ήταν συνολικά μικρή για την περίοδο των 30 ετών, η παρούσα μελέτη περιλάμβανε μόνο τη Στοκχόλμη και εξέτασε τη θνησιμότητα μόνο σε εξαιρετικά ακραίες θερμοκρασίες. Αν οι ειδικοί μελετούσαν ολόκληρη τη χώρα και τις λιγότερο ακραίες θερμοκρασίες, τότε η αύξηση των θανάτων θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Μάλιστα, εκτιμούν ότι στη Σουηδία το νούμερο αυτό θα έφτανε τους 1.500 επιπλέον θανάτους.