Έπιπλα, υφάσματα, συσκευές. Αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά βάζουν σε κίνδυνο την υγεία μας εξαιτίας χημικών ουσιών που περιέχουν, οι οποίες δρουν ως επιβραδυντικά φλόγας. Μελέτη που αφορούσε τις παραπάνω ουσίες έδειξε ότι στα περισσότερα σπίτια που εξετάστηκαν τα επίπεδα τουλάχιστον μίας από αυτές ξεπερνούσαν τα επισήμως καθορισμένα όρια για την ασφαλή χρήση τους. Στη μελέτη εξετάστηκε οικιακή σκόνη για 49 επιβραδυντικά φλόγας. Τι έδειξαν ο μετρήσεις; Στα σπίτια που ελέγχθηκαν εντοπίστηκαν 44 από αυτά, ενώ 36 βρέθηκαν τουλάχιστον στο 50% των δειγμάτων.

Ακολουθήστε το στο Google News