Το νέο χαρτονόμισμα των 10 ευρώ παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη Δευτέρα.

Το νέο χαρτονόμισμα θα εισαχθεί σε κυκλοφορία στις 24 Σεπτεμβρίου και τα πρόσθετα στοιχεία του είναι ανάλογα με εκείνα του νέου χαρτονομίσματος των 5 ευρώ.

Το χρώμα και ο σχεδιασμός της αψίδας και της γέφυρας στις δύο πλευρές του χαρτονομίσματος είναι οι ίδιες, αλλά με ελαφρά διαφορετική θέση στο χαρτονόμισμα.

Στην αριστερή και στη δεξιά άκρη του χαρτονομίσματος υπάρχουν «σειρές» με μικρές διαγώνιες γραμμές.

Το υδατογράφημα με την κεφαλή της μυθολογικής Ευρώπης, το σήμα κατατεθέν της νεάς σειράς χαρτονομισμάτων, είναι ορατό.

Η κεφαλή της Ευρώπης εμφανίζεται επίσης στη λωρίδα ασφαλείας ανάλογα με την κλίση του φωτός. Τέλος, ο αριθμός 10 θα είναι τυπωμένος δύο φορές στην εμπρόσθια όψη, η δεύτερη (κάτω αριστερά) με πράσινη, ιριδίζουσα αποτύπωση.