Περισσότερους από 830 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα παράγει ετησίως η βιομηχανία πληροφόρησης, επικοινωνιών και τεχνολογίας, που μας δίνει π.χ. το Ίντερνετ, το βίντεο και τις υπηρεσίες cloud, σύμφωνα με ερευνητές από το Κέντρο για Ενεργειακά Αποδοτικές Τηλεπικοινωνίες και τα Εργαστήρια Bell. Μάλιστα, οι προβλέψεις δείχνουν ότι το μερίδιο του τομέα αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2020, γι’ αυτό οι ερευνητές προτείνουν, με βάση τα μοντέλα τους, ότι η πιο ενεργειακά αποδοτική χρήση των εγκαταστάσεων και η καλύτερη χρήση του ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι τα «κλειδιά» στη μείωση εκπομπών CO2 στον συγκεκριμένο τομέα.

Ακολουθήστε το στο Google News