Είναι πολύ πιθανό οι συγκεκριμένοι νόμοι να τεθούν σε ισχύ από το τέλος του 2014. Οι γιατροί λένε ότι η τεχνητή γονιμοποίηση με γενετικό υλικό από 3 άτομα θα μπορούσε να αποκλείσει αναπηρίες και πιθανώς θανατηφόρες ασθένειες που κληροδοτούνται από τη μητέρα στο μωρό. Οι διαφωνούντες ισχυρίζονται ότι πρόκειται για μία ανήθικη πρακτική, που δεν επιτρέπεται σε καμία χώρα της Ε.Ε. και ότι θα οδηγήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στην παγίδα του να «παράγουν» μωρά κατά παραγγελία.

Το να χρησιμοποιείται το ωάριο και το σπέρμα των δύο γονιών συμπληρωματικά με άλλο ένα ωάριο θα μπορούσε να απομακρύνει την πιθανότητα εκδήλωσης μιτοχονδριακών νόσων.

Τα μιτοχόνδρια μπορούν να παρομοιαστούν με μικροσκοπικούς βιολογικούς σταθμούς ενέργειας που τροφοδοτούν σχεδόν ολόκληρο το σώμα. Υπολογίζεται ότι 1 στα 6500 μωρά γεννιέται με μία σοβαρή μιτοχονδριακή ασθένεια που το οδηγεί στο να έχει έλλειψη ενέργειας που οδηγεί σε μυϊκή αδυναμία, τύφλωση, καρδιακή ανεπάρκεια, ακόμα και θάνατο.

Καθώς τα μιτοχόνδρια κληρονομούνται από τη μητέρα στο παιδί, χρησιμοποιώντας ένα επιπλέον υγιές ωάριο δότριας τότε το παιδί θα μπορούσε να έχει υγιή μιτοχόνδρια. Παρ’ όλα αυτά το μωρό θα είχε DNA από τους γονείς του και μόνο μία μικρή ποσότητα από ένα τρίτο άτομο, καθώς τα μιτοχόνδρια έχουν το δικό τους DNA. Οι επιστήμονες παίρνουν τη γενετική πληροφορία από τη μητέρα και την “τοποθετούν” στο ωάριο της δότριας που φέρει τα υγιή μιτοχόνδρια.

Η βρετανική Αρχή Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας θα πρέπει να αποφασίζει σε κάθε περίπτωση εφαρμογής αυτής της μεθόδου αν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για αναπηρία ή θάνατο. Θεωρείται ότι μόνο οι γυναίκες που πλήττονται πολύ σοβαρά, περίπου 10 τον χρόνο θα μπορούν να προχωρούν σε αυτό το είδος τεχνητής γονιμοποίησης. Η ταυτότητα της δότριας δεν θα γίνεται γνωστή στα παιδιά που θα προκύψουν, όπως γίνεται γενικά με τους δότες και δωρητές, οργάνων, σπέρματος κλπ.