Αν και σύμφωνα με τα στερεότυπα τα αγόρια τα «πάνε» καλύτερα στα μαθηματικά και τα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης, τελικά τα κορίτσια έχουν συνολικά καλύτερους βαθμούς στη διάρκεια της σχολικής τους ζωής.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει ανάλυση, που δημοσίευσε η Αμερικανική Ένωση Ψυχολόγων, και βασίστηκε σε δεδομένα σχεδόν ενός αιώνα (1914-2011) από περίπου 30 χώρες. Οι ερευνητές εξέτασαν 369 δείγματα από 308 μελέτες, που περιλάμβαναν τους βαθμούς 538.710 αγοριών και 595.332 κοριτσιών.

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής συγγραφέας, Daniel Voyer από το Πανεπιστήμιο του New Brunswick στον Καναδά, «οι βαθμοί στο σχολείο αντανακλούν τη γνώση που αποκτά κάποιος στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της τάξης και απαιτούν προσπάθεια και επιμονή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ τα τυποποιημένα τεστ αξιολογούν βασικές ή εξειδικευμένες ακαδημαϊκές ικανότητες και δεξιότητες σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μακριά από κοινωνικές επιρροές».

Η μελέτη έδειξε ότι οι διαφορές στους βαθμούς μεταξύ κοριτσιών και αγοριών ήταν μεγαλύτερες για τα μαθήματα της γλώσσας και μικρότερες για τα μαθηματικά και τη φυσική.

Όσο για το γιατί τα κορίτσια έχουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις, οι συγγραφείς εικάζουν ότι κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες είναι ανάμεσα στις πιθανές εξηγήσεις. Για παράδειγμα, οι γονείς μπορεί να θεωρούν ότι τα αγόρια είναι καλύτερα στα μαθηματικά και τη φυσική και έτσι να ωθούν παραπάνω τα κορίτσια στο να καταβάλουν περισσότερη προσπάθεια. Οι διαφορές των φύλων όσον αφορά τα είδη της μάθησης είναι άλλη μια πιθανή εξήγηση. Έρευνα έχει δείξει ότι τα κορίτσια τείνουν να μελετούν για να κατανοήσουν το υλικό τους, ενώ τα αγόρια εστιάζουν περισσότερο στην απόδοση. Όμως, η πραγματική γνώση ενός θέματος έχει σαν αποτέλεσμα καλύτερες βαθμολογίες.

Δείτε επίσης: