Η κλήρωση έγινε!
Οι νικητές είναι οι
Αλεξάνδρα Αμελαδιώτη
Αθανασία Παρασκευά
Παπαδοπούλου Εύη
Πουμπουρίδου Όλγα
Χρυσάνθη Μπάρμπα

Ο διαγωνισμός ξεκινά την Τρίτη 23.09.2014 και λήγει την Παρασκευή 10.10.2014.
Με τη λήξη του διαγωνισμού θα γίνει κλήρωση και πέντε τυχεροί θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο του βιβλίου «Πριν αφήσεις τον ήλιο να μπει» των εκδόσεων Νεφέλη.

«Πριν αφήσεις τον ήλιο να μπει» και άλλες ιστορίες δραματοθεραπείας
Ian Douglas Rober tson, Κατερίνα Κουρούκλη-Robertson
Μια γυναίκα προσπαθεί να αντιμετωπίσει εφιαλτικές μνήμες,
μια άλλη δεν μπορεί να απελευθερωθεί από έναν παθιασμένο
έρωτα χωρίς μέλλον, ένας έφηβος, γιος μεταναστών, παλεύει
με ένα επίμονο τραύλισμα, ένας πενηντάχρονος επιλέγει να
χωρίσει με τη γυναίκα της ζωής του αντί να παραβεί τις ηθικές
αρχές του.
Αυτές είναι μερικές από τις προσωπικές ιστορίες που ξετυ-
λίγονται μέσα στις συνεδρίες μιας ψυχοθεραπεύτριας, όπου
αποκαλύπτονται κρυμμένες βαθιά μνήμες και εμπειρίες όχι
μόνο του θεραπευομένου αλλά και της θεραπεύτριας.
Αν και δοσμένες λογοτεχνικά, οι ιστορίες αυτές, στο πνεύμα
του Γιάλομ, είναι βασισμένες σε αληθινές περιπτώσεις με πλαί-
σιο τη σύγχρονη Αθήνα.

Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπληρώσει στο sms τα εξής στοιχεία: VITA (κενό) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ εάν θέλει να κερδίσει ένα από τα συνολικά πέντε βιβλία. Ο ειδικός πενταψήφιος αριθμός, στον οποίο θα αποστέλλονται τα μηνύματα είναι ο 54045.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ SMS ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χρήστου Λαδά αρ. 3, με ΑΦΜ 094028358 και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, εκδότρια του περιοδικού VITA (στο εξής καλούμενη «o Διοργανωτής»), σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» δ.τ. «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ασκληπιού αρ. 6, με ΑΦΜ 093351766 και ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών (στο εξής καλούμενη «η Εταιρεία»), διοργανώνει Διαγωνισμό από την Τρίτη 23.09.2014 και ώρα 10:00 π.μ. έως και την Παρασκευή 10.10.2014 και ώρα 13:00 μ.μ. μεταξύ των αναγνωστών του περιοδικού VITA, με δώρο πέντε (5) αντίτυπα του βιβλίου «Πριν αφήσεις τον ήλιο να μπει», των Ian Douglas Robertson και Κατερίνας Κουρούκλη-Robertson, σε μετάφραση της Έλενας Μαρούτσου  εκδόσεως της Εταιρείας.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, αναγνώστες του περιοδικού VITA. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, όπως επίσης και οι προμηθευτές τους ή εταίροι τους, οι εργαζόμενοι στο σύνολο των διαφημιστικών εταιρειών που τυχόν εμπλακούν στον Διαγωνισμό, καθώς και οι οικογένειες όλων των ανωτέρω εργαζόμενων μέχρι β΄ βαθμού συγγένειας.

3. Ο Διοργανωτής θεωρεί, ότι αυτός που συμμετέχει στον Διαγωνισμό με την αποστολή γραπτού sms είναι ο κάτοχος ή αυτός που έχει τη νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της SIM, που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού, με το οποίο έλαβε μέρος στον Διαγωνισμό.

4. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπληρώσει στο sms τα εξής στοιχεία: VITA (κενό) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ εάν θέλει να κερδίσει ένα από τα συνολικά πέντε βιβλία. Ο ειδικός πενταψήφιος αριθμός, στον οποίο θα αποστέλλονται τα μηνύματα είναι ο 54045. Το κόστος κάθε μηνύματος είναι είκοσι πέντε λεπτά του (0,25€) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Κάθε συμμετοχή, που θα σταλεί  εκτός των ανωτέρω (υπό 1) χρονικών πλαισίων θεωρείται εκπρόθεσμη και ως εκ τούτου μη έγκυρη. Στις 13:30 μ.μ. θα διενεργηθεί κλήρωση στα γραφεία της εταιρείας «M-STAT» (Ηροδότου 6 & Υψηλάντου, Αθήνα), η οποία έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού.

5. Τα SMS θα αποστέλλονται στον προαναφερθέντα ειδικό πενταψήφιο αριθμό. Κάθε αποστελλόμενο μήνυμα SMS θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα. Αμέσως μετά την αποστολή του, ο συμμετέχων θα λαμβάνει με μήνυμα SMS απάντηση, με την οποία θα ενημερώνεται για την ορθότητα της απάντησης και την εγκυρότητα της συμμετοχής. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν μόνον όσοι διαγωνιζόμενοι έστειλαν έγκυρη συμμετοχή.

6. Ρητά δηλώνεται ότι η ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, που διαχειρίζεται τη λήψη και αποστολή των SMS θα διατηρεί αποκλειστικά και μόνο καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού όλα τα αποστελλόμενα από τους συμμετέχοντες μηνύματα, καταγράφοντας συγχρόνως τη συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονική στιγμή (ώρα και δευτερόλεπτο) αποστολής τους, καθώς και τον αριθμό της κάρτας SIM μέσω του οποίου έχει αποσταλεί το SMS μήνυμα.

7. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν από τον Διοργανωτή με αποστολή γραπτού μηνύματος στη SIM κάρτα που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού τηλεφώνου με το οποίο έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό.

8. Οι  νικητές  θα παραλάβουν  το βιβλίο «Πριν αφήσεις τον ήλιο να μπει» από τα γραφεία του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη Α.Ε. (Μιχαλακοπούλου 80, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα) με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας (Δευτέρα – Παρασκευή, 11:00 π.μ. – 18:00 μ.μ.).

9. Αναφορικά με τα στοιχεία των συμμετεχόντων, θα τηρηθεί από τον Διοργανωτή απόλυτη εχεμύθεια και δεν θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά για κανένα απολύτως λόγο παρά μόνο κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης του νικητή του Διαγωνισμού και για την επικοινωνία του περιοδικού μαζί του και ακολούθως όλα τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα καταστρέφονται από τον Διοργανωτή.

10.  Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκεια του, ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση, με σχετική ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο www.vita.gr.
11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού εκ μέρους των συμμετεχόντων, οι οποίοι δίνουν και τη ρητή τους συναίνεση για την επεξεργασία των στοιχείων τους αποκλειστικά για τις ανάγκες του διαγωνισμού και μέχρι το στάδιο της ανάδειξης των νικητών.

Ακολουθήστε το στο Google News