Πρόκειται για ένα σύστημα κατασκευασμένο από φοιτητές του MIT, που επιτρέπει τη δημιουργία ενός μικρού κήπου μέσα στο σπίτι, τον οποίο μπορούμε να φροντίζουμε με τη βοήθεια του κινητού τηλεφώνου.
Συνδυάζοντας την αεροπονική καλλιέργεια (δεν χρησιμοποιείται χώμα, αλλά νερό, θρεπτικά στοιχεία και αέρας) με τα έξυπνα κινητά και τους αισθητήρες, καλλιεργούμε φρούτα και λαχανικά και παρακολουθούμε την εξέλιξή τους, ακόμα και στις διακοπές μας, από μία εφαρμογή στο κινητό. Με τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούμε 98% λιγότερο νερό και 60% λιγότερο λίπασμα από τις συμβατικές μεθόδους.

Ακολουθήστε το στο Google News