Μελέτη διάρκειας ενός έτους (2010-2011) από ερευνητές του Πανεπιστημίου Rice και της Αμερικανικής Αεροπορικής Υπηρεσίας έδειξε ότι οι ίδιοι οι χρήστες των «έξυπνων» κινητών πιστεύουν ότι οι συσκευές αυτές βλάπτουν την ικανότητα μάθησής τους.

Η παραπάνω μελέτη δημοσιεύτηκε στο «British Journal of Educational Technology» και αποκαλύπτει το πώς οι ίδιοι οι χρήστες smartphone αξιολογούν τις επιπτώσεις της χρήσης του. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αποκάλυψε ότι, ενώ οι χρήστες αρχικά πίστευαν ότι οι συσκευές αυτές θα βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στα μαθήματα και τις εξετάσεις, στο τέλος της μελέτης ανέφεραν το αντίθετο.

Πριν από τη μελέτη, οι συμμετέχοντες δεν έλαβαν καμία οδηγία σχετικά με τη χρήση του smartphone τους και τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε μερικά ερωτήματα σχετικά με το πώς πίστευαν ότι η συσκευή αυτή θα επηρεάσει τα σχολικά τους καθήκοντα. Στη συνέχεια, οι μαθητές έλαβαν τις τηλεφωνικές συσκευές τους και ξεκίνησε η καταγραφή της χρήσης τους στη διάρκεια της έτους, που ακολούθησε. Στο τέλος της μελέτης, οι φοιτητές απάντησαν τις ίδιες ερωτήσεις.

Όταν τους ζητήθηκε να βαθμολογήσουν τα συναισθήματά τους σχετικά με δηλώσεις, που αφορούσαν σχολικά καθήκοντα, έδωσαν τις παρακάτω απαντήσεις (το 1 αντιπροσώπευε το «διαφωνώ απόλυτα» και 5 αντιπροσώπευε το «συμφωνώ απόλυτα»):

  • «Το iPhone μου θα με βοηθήσει / με βοήθησε να πάρω καλύτερους βαθμούς». Το 2010 ο μέσος όρος των απαντήσεων ήταν 3,71, ενώ το 2011 ήταν 1,54.
  • «Το iPhone θα μου αποσπάσει / μου απέσπασε την προσοχή από τα σχολικά μου καθήκοντα». Το 2010 ο μέσος όρος των απαντήσεων ήταν 1,91, ενώ το 2011 ήταν 4,03.
  • «Το iPhone θα με βοηθήσει / με βοήθησε να τα πάω καλά στα τεστ». Το 2010 ο μέσος όρος των απαντήσεων ήταν 3,88, ενώ το 2011 ήταν 1,68.
  • «Το iPhone θα με βοηθήσει / με βοήθησε να τα πάω καλά με τις σχολικές εργασίες μου». Το 2010 ο μέσος όρος των απαντήσεων ήταν 3,14, ενώ το 2011 ήταν 1,49.
Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: