Με το βιβλίο «Λουκιανός, Σάτιρα θανάτου και Κάτω Κόσμου»  συνεχίζεται η σειρά «Η Σοφία των Αρχαίων Ελλήνων» που κυκλοφορεί με το ΒΗΜΑ της Κυριακής.

Ο Λουκιανός διακωμωδεί, με ευστροφία και ευρηματικότητα, τις καταστάσεις πένθους.Πέντε έργα, όπου με ορθολογική κριτική και σκωπτική διάθεση, παρουσιάζεται φιλοσοφικά το αναπόφευκτο τέλος.

Στο έργο του Λουκιανού κυριαρχεί η ευφυής διακωμώδηση αντιλήψεων, καταστάσεων και προσώπων της εποχής του. Τα βέλη της ευρηματικής του σάτιρας στρέφονται, μεταξύ των άλλων, στις απόψεις για τον θάνατο και τον Κάτω Κόσμο στα έργα Περί πένθους (σύντομη πραγματεία για τη στάση των ανθρώπων σε καταστάσεις πένθους), Κατάπλους ή Τύραννος (διάλογος όπου τρεις νεκροί εκφράζουν τρεις διαφορετικές θεωρήσεις της ζωής), Χάρων ή Επισκοπούντες (ένας μόνιμος κάτοικος του Άδη σχολιάζει τις ανθρώπινες επιδιώξεις), Μένιππος ή Νεκυομαντεία (ο φιλόσοφος Μένιππος κατεβαίνει στον Κάτω Κόσμο για να μάθει ποιος είναι ο άριστος βίος) και σε δέκα από τους Νεκρικούς διαλόγους (οι υπόλοιποι, αν και διαδραματίζονται στον Κάτω Κόσμο, επικεντρώνονται σε άλλα ζητήματα). Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τα παραπάνω έργα στο πρωτότυπο αρχαίο κείμενο και τη μετάφρασή τους στα νέα ελληνικά. Τα διαφωτιστικά σχόλια του μεταφραστή καθιστούν την έκδοση επωφελή και για τον μη ειδικό αναγνώστη.

Η Σοφία των Αρχαίων Ελλήνων
Τα σπουδαία, τα θεμελιώδη ζητήματα, όπως η εκπαίδευση, η ηθική, η αισθητική, ο έρωτας και ο θάνατος,  που απασχολούν την ανθρώπινη ύπαρξη ανά τους αιώνες, μέσα από τα μάτια των Αρχαίων Ελλήνων.

Ο κάθε τόμος
(α) συνοδεύεται από εκτεταμένα εισαγωγικά κείμενα, όπου δίνονται εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για το ευρύ κοινό (και όχι αποκλειστικά για τον ειδικό φιλόλογο) που δίνουν τα κλειδιά της ανάλυσης των κειμένων που ακολουθούν•
(β) παρουσιάζει τη μετάφραση των κειμένων παράλληλα με το αρχαίο ελληνικό κείμενο•
(γ) συνοδεύεται από διαφωτιστικά επεξηγηματικά σχόλια στα κείμενα και
(δ) ολοκληρώνεται με επιλεγμένη Βιβλιογραφία, η οποία καθοδηγεί τον αναγνώστη που ενδιαφέρεται να εντρυφήσει περαιτέρω σε ένα θέμα, αλλά και προσδίδει κύρος στην έκδοση, καθώς σε τέτοιου είδους εκδόσεις είναι στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ η Βιβλιογραφία.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας τέτοιας σειράς, που δεν περιορίζεται στο μεταφρασμένο κείμενο.

Οι τίτλοι 

1.    Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία
Το βιβλίο που μελετάται παγκοσμίως, καθώς δείχνει την αφετηρία και την εξέλιξη του πολιτεύματος που κυριάρχησε στον δυτικό πολιτισμό. Έργο ευεργετικό για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο αναφορικά με τον προβληματισμό για το ιδεώδες της δημοκρατίας.
Η εκτεταμένη εισαγωγή αναφέρεται στους κύριους σταθμούς ανάπτυξης της αθηναϊκής πολιτείας, περιγράφει αναλυτικά το πολίτευμα που ίσχυε την εποχή του Αριστοτέλη και ολοκληρώνεται με Επίμετρο στο οποίο εξετάζεται το κατά πόσον η αθηναϊκή δημοκρατία και η νεότερη δημοκρατία είναι πολιτεύματα διαφορετικά ή παραλλαγές του ίδιου πολιτεύματος.
 
2.    Αισθητική των Αρχαίων Ελλήνων
Οι απόψεις των Ελλήνων για το ωραίο και την τέχνη από την αρχαϊκή έως την Κλασική Εποχή. Από τον Όμηρο, στον Ησίοδο και τους λυρικούς ποιητές, στους Πυθαγόρειους, τον Δημόκριτο και τους σοφιστές μέχρι τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη.
Ένα ανθολόγιο της αρχαίας ελληνικής αισθητικής.

3. Ο έρως στη ζωή των Αρχαίων Ελλήνων 
Οι θέσεις των ελλήνων φιλοσόφων για τον έρωτα. Το βιβλίο έχει ως θέμα του τον έρωτα στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων, με σκοπό να δώσει μια εικόνα της του έρωτα ως δύναμης ψυχικής και δημιουργικής του πλέον ερωτικού πολιτισμού: του αρχαιοελληνικού.
Η έκδοση καλύπτει μια χιλιετία, από τον 6ο π.Χ. αιώνα έως τον 5ο μ.Χ. αιώνα.

4. Λουκιανός, Σάτιρα θανάτου και Κάτω Κόσμου
Τα έργα του Λουκιανού, όπου ο Λουκιανός διακωμωδεί, με ευστροφία και ευρηματικότητα, τις καταστάσεις πένθους, με ορθολογική κριτική και σκωπτική διάθεση. 5 έργα, όπου παρουσιάζονται με εύθυμο τρόπο το αναπόφευκτο τέλος, υπό τη σκοπιά των κυνικών φιλοσόφων.

Ακολουθήστε το στο Google News