Το καλύτερο είναι ότι με αυτές τις ασκήσεις δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τίποτε άλλο. Ούτε λάστιχο, ούτε βάρη. Μόνο ένα στρώμα γιόγκας, προαιρετικά.