Η υγεία και η αισιοδοξία στην ζωή μπορεί να φαίνονται ως δύο ανεξάρτητοι αλλά εξίσου σημαντικοί στόχοι. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα ενισχύουν την υπόθεση που τονίζει ότι η αισιόδοξη προσέγγιση της καθημερινότητας μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα επίπεδα ευεξίας και την συνολική εικόνα του οργανισμού. Νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Psychological Science δείχνει ότι τόσο οι διαδικτυακές όσο και οι προσωπικές ψυχολογικές παρεμβάσεις – στρατηγικές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ενισχύουν το προσωπικό αίσθημα ευεξίας – είχαν θετικές επιδράσεις και στην σωματική υγεία, με τους δύο τύπους παρέμβασης να ορίζονται εξίσου αποτελεσματικοί.

Εξερευνώντας την αλληλένδετη σχέση

«Αν και προηγούμενες μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι πιο αισιόδοξοι και χαρούμενοι άνθρωποι τείνουν να έχουν καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία και ενισχυμένη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, η έρευνά μας σηματοδοτεί μία από τις πρώτες ελεγχόμενες δοκιμές που υποδηλώνουν ότι η αύξηση της ψυχολογικής ευημερίας ακόμα και των υγιών ενηλίκων, μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη και για την σωματική τους υγεία» δηλώνει χαρακτηριστικά ο Kostadin Kushlevn, καθηγητής στο τμήμα Ψυχολογίας του Georgetown University και ένας εκ των συγγραφέων της μελέτης. Κατά την διάρκεια έξι μηνών ο καθηγητής Kostasin Kushlev και οι συνάδελφοί του στο Πανεπιστήμιο της Virginia και στο University of British Columbia εξέτασαν πώς η ενίσχυση της προσωπικής ευημερίας ατόμων που δεν νοσηλεύονταν ούτε υποβάλλονταν σε κάποια θεραπεία, επηρέασε την σωματική τους υγεία.

Ποιες είναι οι τρεις «πηγές» της ευτυχίας;

Μία ομάδα 155 ενηλίκων ηλικίας 25 έως και 75 ετών ανατέθηκε τυχαία είτε σε μια λίστα αναμονή είτε στην ομάδα που δέχθηκε την θετική ψυχολογική παρέμβαση, διάρκειας δώδεκα εβδομάδων. Στα πλαίσια της παρέμβασης αυτής οι συμμετέχοντες εστίασαν σε τρεις διαφορετικές «πηγές» ευτυχίας, τον πυρήνα του εαυτού, τον εμπειρική πτυχή του εαυτού και την κοινωνική του, οι οποίες διαμορφώνονται:

  • Πυρήνας του εαυτού: Στον πυρήνα του εαυτού συγκαταλέγονται οι προσωπικές αξίες ενός ατόμου, τα δυνατά του σημεία αλλά και οι στόχοι του.
  • Εμπειρικός εαυτός: Η εμπειρική πτυχή του εαυτού σχετίζεται με την ρύθμιση των συναισθημάτων και την ενσυνειδητότητα, στοιχεία που μας βοηθούν να εντοπίσουμε τα αρνητικά πρότυπα σκέψης ώστε να τα αλλάξουμε.
  • Κοινωνικός εαυτός: Στο πλαίσιο της κοινωνικής πτυχής του εαυτού περιλαμβάνονται τεχνικές για την καλλιέργεια ευγνωμοσύνης και την προώθηση θετικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.

Κοιτώντας το μέλλον θετικά

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα που δέχθηκε την θετική παρέμβαση ανέφεραν αυξημένα επίπεδα προσωπικής ευεξίας κατά την διάρκεια του προγράμματος αλλά και μετά, όπως και λιγότερες ασθένειες τρεις μήνες μετά το τέλος του, συγκριτικά με εκείνους που ήταν στην ομάδα αναμονής. «Αυτά τα δεδομένα αποδεικνύουν την δυνατότητα τέτοιων παρεμβάσεων, υποδεικνύοντας μας τον τρόπο που μπορεί να κλιμακωθούν για να προσεγγίσουν ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως είναι ο εργασιακός ή και ο ακαδημαϊκός τομέας, με στόχο την ενίσχυση τόσο της ψυχικής όσο και της σωματικής ευημερίας» καταλήγουν οι ερευνητές.

Ακολουθήστε το στο Google News