Κλινική δοκιμή στο University of Arizona Health Sciences σχεδιασμένη για να μελετηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα ενός εξατομικευμένου εμβολίου κατά του καρκίνου σε συνδυασμό με φάρμακο ανοσοθεραπείας, θα επεκταθεί μετά από πολλά υποσχόμενα προκαταρκτικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν στην ετήσια συνάντηση της Εταιρείας Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου.

Πόσοι ανταποκρίθηκαν στο εμβόλιο

Η Julie E. Bauman, αναπληρώτρια διευθύντρια Κέντρο για τον Καρκίνο του University of Arizona και καθηγήτρια ιατρικής και επικεφαλής του Τμήματος Αιματολογίας και Ογκολογίας στο Arizona College of Medicine, παρουσίασε προκαταρκτικά δεδομένα για τους πρώτους 10 ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, επτά από τους οποίους υποβλήθηκαν σε θεραπεία στο Banner – University Medicine, κλινικός συνεργάτης του Κέντρου για τον Καρκίνου στο University of Arizona.

Πέντε από τους 10 ασθενείς παρουσίασαν κλινική ανταπόκριση στο εξατομικευμένο εμβόλιο κατά του καρκίνου και δύο ασθενείς είχαν πλήρη ανταπόκριση μετά τη θεραπεία, με τους ερευνητές να υπογραμμίζουν ότι δεν ανιχνεύθηκε ασθένεια. Το προκαταρκτικό ποσοστό απόκρισης 50% είναι αξιοσημείωτο σε σύγκριση με ασθενείς σε κλινικές δοκιμές που λαμβάνουν φάρμακο ανοσοθεραπείας χωρίς το εξατομικευμένο εμβόλιο κατά του καρκίνου. Σε αυτές τις μελέτες, το αναφερόμενο ποσοστό απόκρισης «πέφτει» περίπου στο 15%.

Περισσότεροι ασθενείς

Η Δρ. Julie E. Bauman αναφέρει ότι η τρέχουσα μελέτη θα επεκταθεί τώρα σε 40 ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου. «Τα δεδομένα είναι σε πρωταρχικό ακόμα στάδιο και το μέγεθος του δείγματος μικρό αλλά είναι πολλά υποσχόμενο» συμπληρώνει. Μια κλινική δοκιμή φάσης Ι αφορά αρχικά στην ασφάλεια και τώρα γνωρίζουμε ότι αυτή η θεραπεία είναι ασφαλής και ανεκτή από τον οργανισμό.

«Παράλληλα όμως έχουμε και ισχυρές ενδείξεις που μας κατευθύνουν για να προχωρήσουμε την μελέτη μας για το καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου. Γι ‘αυτό είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε αυτήν τη δοκιμή» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πώς λειτουργεί το εξατομικευμένο εμβόλιο;

Τα εξατομικευμένα εμβόλια κατά του καρκίνου είναι μια πολλά υποσχόμενη μορφή θεραπείας που χρησιμοποιεί καρκινικά κύτταρα ενός ασθενούς για να αναπτύξει ένα εμβόλιο με σκοπό να «διδάξει» στο ανοσοποιητικό του σύστημα πώς να αναγνωρίζει και να καταστρέφει τον καρκίνο. Τα καρκινικά κύτταρα έχουν μεταλλάξεις DNA που διαφέρουν από το DNA των φυσιολογικών υγιών κυττάρων.

Αυτές οι μεταλλάξεις διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή για αυτό και αναπτύχθηκε επιστημονικά η έννοια του εξατομικευμένου εμβολίου. Για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων μεταλλάξεων του καρκίνου σε κάθε ασθενή, το μεταλλαγμένο DNA από τον όγκο του ασθενούς έρχεται σε αλληλουχία ταυτόχρονα με υγιές DNA από το αίμα του ασθενούς.

Οδηγίες mRNA

Οι υπολογιστές συγκρίνουν τα δύο δείγματα DNA για να εντοπίσουν τις μοναδικές μεταλλάξεις του καρκίνου. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ενός συνόλου γενετικών οδηγιών που φορτώνονται σε ένα μόνο μόριο του messenger RNA (mRNA) και μετατρέπονται σε ένα εμβόλιο.

Αυτές οι οδηγίες «διδάσκουν» τα ανοσοκύτταρα όπως τα Τ-κύτταρα – τα λευκά αιμοσφαίρια που βοηθούν στην προστασία από τη μόλυνση – πώς να αναγνωρίζουν και να επιτίθενται στα μεταλλαγμένα καρκινικά κύτταρα.

«Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε κατά την εφαρμογή αυτής της θεραπείας σε περισσότερους ασθενείς ώστε να έχουμε πιο επιτυχημένα αποτελέσματα» υπογράμμισε η Δρ. Julie E. Bauman. «Αυτά τα προκαταρκτικά δεδομένα δημιουργούν προσοδοφόρο έδαφος για νέες υποθέσεις» καταλήγει.