Αυξημένο κίνδυνο για νοσηλεία και εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας λόγω της COVID-19 διατρέχουν όσοι ασθενείς έχουν προσβληθεί από το βρετανικό, το νοτιοαφρικανικό ή το βραζιλιάνικο στέλεχος του SARS-CoV-2 σε σχέση με τους ασθενείς με το στέλεχος του ιού που ήταν έως και τουλάχιστον τις αρχές του 2021 το επικρατέστερο.

Αυτό καταδεικνύει μελέτη που συντόνισε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) σε συνεργασία με επτά χώρες της Ε.Ε. (Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Πορτογαλία).

Σύμφωνα με την «Καθημερινη» στο πλαίσιο της μελέτης αναλύθηκαν 19.995 περιπτώσεις των τριών μεταλλαγμένων στελεχών και 3.348 περιπτώσεις στελεχών που δεν συμπεριλαμβάνονται στα στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (non VOC) και τα οποία είχαν ταυτοποιηθεί στις επτά χώρες από μέσα Σεπτεμβρίου 2020 έως μέσα Μαρτίου 2021.

Συγκρίνοντας τους ασθενείς που είχαν προσβληθεί από στελέχη non VOC, ο κίνδυνος για νοσηλεία για τους ασθενείς με το βρετανικό στέλεχος βρέθηκε να είναι 1,7 φορά μεγαλύτερος, στις περιπτώσεις του νοτιοαφρικανικού στελέχους 3,6 φορές μεγαλύτερος και στις περιπτώσεις του βραζιλιάνικου στελέχους 2,6 φορές υψηλότερος. Η μελέτη κατέδειξε επίσης και αυξημένο κίνδυνο εισαγωγής σε μονάδα εντατικής νοσηλείας για ασθενείς που είχαν προσβληθεί από τα τρία αυτά στελέχη. Ειδικότερα, μεταξύ των ατόμων που είχαν προσβληθεί από το βρετανικό στέλεχος χρειάστηκε νοσηλεία το 11% και εισαγωγή σε ΜΕΘ το 1,4%. Αντίστοιχα, το 19,3% των ατόμων με το νοτιοαφρικανικό στέλεχος νοσηλεύτηκε και το 2,3% εισήχθη σε ΜΕΘ. Για τα άτομα με το βραζιλιάνικο στέλεχος τα ποσοστά ήταν 20% και 2,1%, αντίστοιχα. Ασθενείς που είχαν προσβληθεί από άλλα στελέχη μη ειδικού ενδιαφέροντος χρειάστηκαν νοσηλεία σε απλές κλίνες σε ποσοστό 7,5% και σε ΜΕΘ σε ποσοστό 0,6%.

Από την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι νεότεροι ασθενείς που είχαν προσβληθεί από το βρετανικό στέλεχος χρειάστηκαν νοσηλεία. Η διάμεση ηλικίας τους ήταν τα 65 έτη, όταν με τα άλλα VOC και non VOC η διάμεση ηλικία ήταν τα 75 έτη. Τα περιστατικά με το βρετανικό στέλεχος που αφορούσαν άτομα ηλικίας 20 έως 39 ετών και 40 έως 59 ετών είχαν, αντίστοιχα, 3 και 2,3 περισσότερες πιθανότητες να εισαχθούν για νοσηλεία σε σχέση με τους ασθενείς αντίστοιχης ηλικίας που είχαν προσβληθεί από στελέχη του SARS-CoV-2 μη ειδικού ενδιαφέροντος.