Καύσωνες, λειψυδρία, ερημοποίηση, πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές επέρχονται με μεγαλύτερη σφοδρότητα και συχνότητα από ό,τι προβλέπονταν μέχρι τώρα, σημειώνει ο καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου  με γνωστικό αντικείμενο τις Φυσικές Καταστροφές, κ. Κώστας Δ. Καλαμποκίδης, με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα μας.

Αυτό που ζούμε, «μας προειδοποιεί ότι το ζοφερό μέλλον είναι πλέον εδώ», τονίζει ο καθηγητής μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενος στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στάθηκε μεταξύ άλλων στην ανάγκη προσαρμογών και αναθεωρήσεων του επιχειρησιακού σχεδιασμού και των επιμέρους συντελεστών του συστήματος πυροπροστασίας, δηλαδή της πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών. Υπογράμμισε επίσης ότι πρέπει έγκαιρα να ληφθούν μέτρα στα καμένα για την αντιμετώπιση πλημμυρών.

Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν

Ειδικότερα ο επιστήμονας σύμφωνα με την ertnews, αναφερόμενος στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν τόνισε ότι χρειάζεται:

1. Προσαρμογές και αναθεωρήσεις του επιχειρησιακού σχεδιασμού και των επιμέρους συντελεστών του συστήματος πυροπροστασίας, δηλαδή της πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών.

2. Αναδιοργάνωση και επανασύνδεση των Δασικών Υπηρεσιών με τα επιστημονικά τους καθήκοντα της οικολογίας και διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών, δηλαδή θεσμική ενοποίηση πρόληψης, καταστολής και αποτελεσμάτων των δασικών πυρκαγιών σε έναν κοινό διεπιστημονικό φορέα αντιμετώπισης.

3. Διαχείριση και μείωση της καύσιμης ύλης και καθαρισμοί των περιαστικών δασών με έγκαιρο και έγκυρο επιστημονικό τρόπο παρέμβασης για μετριασμό του κινδύνου και της συμπεριφοράς των δασικών πυρκαγιών.

4. Αύξηση της ανθεκτικότητας και μείωση της έκθεσης σπιτιών και οικισμών, κυρίως στις περιοχές μίξης με δασικά οικοσυστήματα, αστικό σχεδιασμό σε διασύνδεση με την προφύλαξη των πολιτών και σχεδιασμένη εκκένωση των οικιστικών περιοχών μπροστά στις ασύμμετρες απειλές από τις δασικές πυρκαγιές που βιώνουμε εν μέσω της κλιματικής αλλαγής.

5. Αποφυγή εξαγωγής επιπόλαιων συμπερασμάτων και παραπλανητικών υπεραπλουστεύσεων από “ειδικούς” άσχετους με το αντικείμενο των δασικών πυρκαγιών, τόσο κατά τη διάρκεια της δασοπυρόσβεσης όσο και κατά την αντιμετώπιση της καταστροφής και των συνεπειών της.

6. Εγρήγορση και ενημέρωση των πολιτών, των ΟΤΑ και των φορέων, καθώς και εύστοχες κοινωνικοοικονομικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές.

7. Χρήση έγκυρων προβλέψεων προσομοίωσης της χωρικής εξάπλωσης και συμπεριφοράς των δασικών πυρκαγιών, αξιοποίηση έγκριτων και εξειδικευμένων ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιχειρησιακών εργαλείων, και αποφυγή επικοινωνιακών προσεγγίσεων από μη ειδικούς.

8. Έγκαιρη λήψη μέτρων στα καμένα για την αντιμετώπιση πλημμυρών.