Παρελθόν θα αποτελούν πια τα τοπικά lockdown στις περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο σύμφωνα και με ομόφωνη απόφαση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων.

Συγκεκριμένα οι ειδικοί έδωσαν το πράσινο φως προκειμένου να σταματήσουν να ισχύουν οι απαγορεύσεις περί μουσικής και κυκλοφορίας για τις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο.

Επομένως για τις συγκεκριμένες περιοχές θα ισχύει ότι και για τις υπόλοιπες, δηλαδή απαγόρευση εισόδου ανεμβολίαστων στους εσωτερικούς χώρους της εστίασης και διενέργεια rapid test όπου έχει ζητηθεί.

Οι ειδικοί επίσης εισηγήθηκαν θετικά την κατάργηση του ορίου καθήμενων στους χώρους που επιτρέπονται μόνο οι εμβολιασμένοι.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αφενός δεν θα υπάρχει όριο στα τραπέζια, αφετέρου πως στους χώρους διασκέδασης θα επιτρέπεται πια κανονικά η μουσική και ο χορός.

Οι παραπάνω εισηγήσεις θα ισχύουν για όλες τις περιοχές, ανεξαρτήτως επιδημιολογικής κατάστασης.