Αν και η συνειδητότητα έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με το άτομο, ερευνητής από το Virginia Commonwealth University ανακάλυψε ότι τα οφέλη της δεν περιορίζονται σε αυτό. Οι πραγματικές απολαβές προκύπτουν όταν η συνειδητότητα ενός ατόμου «μεταφράζεται» σε συνειδητές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις. Τέτοιες αλληλεπιδράσεις, εμπλουτισμένες με την πρόθεση να είμαστε παρόντες, μπορούν να δημιουργήσουν πιο αρμονικά περιβάλλοντα εργασίας και ως εκ τούτου υγιείς εργασιακές σχέσεις.

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα «φέρνουν« την συνειδητότητα και στην δουλειά και πώς αυτές οι πρακτικές μπορούν να συμβάλλουν στην αλληλεπίδραση και την ποιότητα των σχέσεων, είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς τα εργασιακά τοπία αλλάζουν διαρκώς.

Φέρνοντας την συνειδητότητα στην… δουλειά

Στην μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Organization Science, οι ερευνητές μελέτησαν πώς τα άτομα «φέρνουν» την συνειδητότητά τους στην εργασία τους και πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει τις αλληλεπιδράσεις στον χώρο εργασίας. Αυτές οι πρακτικές μπορεί να είναι επίσημες, όπως να κάνετε μια συνειδητή παύση πριν ξεκινήσετε μια συνάντηση ή άτυπες, όπως να ακούτε κάποιον με υψηλό επίπεδο προσοχής.

Η ποιοτική μελέτη βασίζεται στις εμπειρίες πραγματικών ηγετών για να εξηγήσει πώς φέρνουν την συνειδητότητα στον χώρο εργασίας. Οι πρωτογενείς πηγές δεδομένων περιελάμβαναν συνεντεύξεις και επιτόπια παρατήρηση συμμετεχόντων. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν 30 επίσημες συνεντεύξεις με διευθυντές, επαγγελματίες και συμβούλους που ασκούν την ενσυνειδητότητα στο χώρο εργασίας και περισσότερες από 50 άτυπες συνεντεύξεις με μια μεγάλη ποικιλία ατόμων που εφαρμόζουν τις αρχές της ενσυνειδητότητας στην εργασία.

«Είναι ενδιαφέρον ότι οι ερωτηθέντες παρατήρησαν πώς άλλα άτομα γύρω τους είχαν παρατηρήσει τις συναισθηματικές επιδράσεις των ενσυνείδητων συμπεριφορών τους στις αλληλεπιδράσεις και τις σχέσεις», ανέφεραν οι ερευνητές.

Απαραίτητη δεξιότητα

Αποδεικνύεται ότι οι συνδέσεις υψηλής ποιότητας βελτιώνουν την ατομική λειτουργία και επηρεάζουν θετικά τα αποτελέσματα της ομάδας, όπως η ψυχολογική ασφάλεια και η εμπιστοσύνη. Εκτός από την συνειδητότητα που προκύπτει από μια αλληλεπίδραση, η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι οι πρακτικές συνειδητότητας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προετοιμάσουν τα άτομα για επιτυχία σε μελλοντικές αλληλεπιδράσεις, όπως όταν προετοιμάζονται για μια δύσκολη ή σημαντική συζήτηση.

«Η ενσυνειδητότητα μάς υπενθυμίζει ότι οι σκέψεις και τα συναισθήματά μας είναι περίπλοκα», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ειδικοί.