Μερικές από τις καλύτερες ιδέες για καλοκαιρινά χτενίσματα σε κοντά μαλλιά.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί και αντλήστε έμπνευση