Το μέσο προσδόκιμο ζωής διεθνώς έχει αυξηθεί περίπου 22 χρόνια από το 1950 Όσον αφορά το μέσο προσδόκιμο ζωής παγκοσμίως, μεταξύ του... Vita.gr Team

Στο τεύχος που κυκλοφορεί
Το προτείνει