Την θετική επίδραση των στατινών στην υπέρταση αποδεικνύει νέα αμερικανική έρευνα. Στην έρευνα, στην οποία έλαβαν μέρος περίπου 1.000 άνθρωποι, χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη στατινών: η σιμβαστατίνη και η πραβαστατίνη.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν αρχικά σε τρεις ομάδες. Στη μία χορηγήθηκε το φάρμακο Zocor (σιμβαστατίνη), στην δεύτερη το φάρμακο Pravachol (πραβαστατίνη) και στην τρίτη δόθηκαν ψευδοφάρμακα.

Μετά από διάστημα ενός μηνός, τα ευεργετικά αποτελέσματα ήταν πλέον ορατά. Συγκεκριμένα οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι ακολουθούσαν θεραπεία με στατίνες εμφάνιζαν μικρή μείωση τόσο στη συστολική (τη «μεγάλη» πίεση) όσο και στη διαστολική (τη «μικρή»), συγκριτικά με τους υπόλοιπους που έπαιρναν υποκατάστατα φαρμάκου.

Για να βεβαιωθούν ότι τα αποτελέσματα αυτά οφείλονταν στις στατίνες, οι ειδικοί σταμάτησαν τη χορήγησή τους. Μετά από δύο μήνες η πίεση όσων έπαιρναν στατίνες είχε επανέλθει και πάλι στα προηγούμενα υψηλά επίπεδα.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: