Ένα εμφύτευμα που εδικοί στη Γερμανία προσέθεσαν στον αμφιβληστροειδή τριών τυφλών, τους βοήθησε μέσα σε μόλις λίγες ημέρες να διακρίνουν σχήματα και αντικείμενα, καθώς και αρκετές αποχρώσεις του γκρίζου. Η επαναστατική τεχνική αφορά περίπου 200.000 ασθενείς σε ολόκληρο τον κόσμο που πάσχουν από μια συγκεκριμένη κληρονομική εκφυλιστική πάθηση του ματιού (retinitis pigmentosa). Η πειραματική επέμβαση έγινε στην πανεπιστημιακή οφθαλμολογική κλινική Tuebingen σε συνεργασία με την ερευνητική εταιρεία Retinal Implant AG.

Σε αυτή την πάθηση, οι υποδοχείς του ματιού παύουν να ανιχνεύουν το φως – ουσιαστικά παύουν να λειτουργούν. Το εμφύτευμα τοποθετείται τότε κάτω από τον αμφιβληστροειδή και ουσιαστικά αναπληροί τους υποδοχείς που χάθηκαν λόγω της νόσου. Το εμφύτευμα χρησιμοποιεί κατά κάποιον τρόπο τη φυσική ικανότητα του ματιού να επεξεργάζεται τις εικόνες – όχι την ικανότητα να δέχεται φως στους υποδοχείς, αλλά όλες τις υπόλοιπες μορφές επεξεργασίας που παραμένουν άθικτες από την ασθένεια. Με τις άλλες επεξεργασίες που εξακολουθεί να διεκπεραιώνει το μάτι, το εμφύτευμα καταφέρνει να σχηματίζει στοιχειώδεις εικόνες και οι τυφλοί να έχουν μια βασική λειτουργικότητα στην καθημερινή τους ζωή.