Βρετανική έρευνα δείχνει ότι το «χάσμα των φύλων» κλείνει εις βάρος των γυναικών στο ζήτημα της υγείας, αλλά και της μακροβιότητας. Παραδοσιακά οι γυναίκες θεωρούνταν τυχερές, επειδή ζούσαν περισσότερα χρόνια και απολάμβαναν καλύτερη υγεία. Όμως, νεότερες έρευνες δείχνουν ότι ενώ οι άνδρες βελτιώνουν διαρκώς τη θέση τους και σε μακροβιότητα και σε υγεία στα δύσκολα χρόνια της τρίτης ηλικίας, οι γυναίκες μένουν σχετικά στάσιμες.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά ερευνητών της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας της Βρετανίας, αν και συνολικά η εικόνα βελτιώνεται ως προς τη μακροβιότητα (ζούμε δηλαδή περισσότερα χρόνια), εντούτοις, αναλύοντας τη σημερινή κατάσταση και τις προγνώσεις για το μέλλον, προκύπτει ότι η χαμένη της υπόθεσης είναι η γυναίκα και ότι ο μέσος όρος σε δείκτες καλύτερης υγείας, αλλά και σε μακροβιότητα, ουσιαστικά ανεβαίνει (και δείχνει βελτίωση) κυρίως χάρη στη βελτίωση της θέσης του άνδρα.

Πιο ειδικά, οι αριθμοί δείχνουν ότι οι γυναίκες που γεννήθηκαν το 2007 θα ζήσουν περίπου 17 χρόνια με διάφορες δυσχέρειες υγείας και αναπηρίες, ενώ οι άνδρες ίδιας ηλικίας θα περάσουν μόνο 13,7 χρόνια με ανάλογες δυσχέρειες και αναπηρίες. Επίσης, οι άνδρες προκύπτει και από άλλες στατιστικές της ίδιας υπηρεσίας ότι βελτιώνουν τη θέση τους όσον αφορά το σύνολο των «υγιών χρόνων» σε σύγκριση με το παρελθόν.

Ίδια στοιχεία προκύπτουν και από αναλύσεις της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ και το πιθανότερο είναι ότι η ίδια τάση παρατηρείται διεθνώς σε χώρες με παρόμοιο «δυτικό προφίλ», άρα και στην Ελλάδα. Στον τόπο μας, δυστυχώς, σε πολλούς τομείς στερούμαστε αναλύσεων και επιδημιολογικών μελετών που να τεκμηριώνουν μια σαφή εικόνα για την πατρίδα μας, οπότε συχνά στηριζόμαστε για εξαγωγή συμπερασμάτων και για εκτιμήσεις σε μελέτες που αφορούν τις ανάλογες τάσεις σε άλλες χώρες.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: