Η πιο πρόσφατη έκθεση του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για το θαλάσσιο περιβάλλον της Καλντέρας, μετά το ναυάγιο του «Sea Diamond», έδειξε τιμές υδρογονανθράκων παρόμοιες με αυτές που ανιχνεύονται σε μη ρυπασμένες θαλάσσιες περιοχές, ανάκαμψη των βιοκοινωνιών του βυθού και εγκατάσταση νέων ειδών. Ωστόσο, η κατάσταση του οικοσυστήματος της περιοχής δεν χαρακτηρίζεται ως αδιατάρακτη, αφού, πέρα από το ναυάγιο, το οικοσύστημα αυτό επηρεάζεται από τα αστικά λύματα και την κίνηση των πλοίων.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: