Έκανα ολική κολονοσκοπηση και η απάντηση της βιοψίας γράφει τα εξής: ειλεοτυφλικής βαλβίδας οίδημα, υπεραιμία, υπερπλαστικός λεμφικός ιστός και μέτρια πυκνές φλεγμονώδεις διηθήσεις. Το καλυπτικό επιθήλιο είναι διαβρωμένο εστιακά. Παχέος εντέρου οίδημα, υπεραιμία και μέτρια πυκνές φλεγμονώδεις διηθήσεις αποτελούμενες κυρίως από λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα και ηωσηνώφιλα λευκοκύτταρα. Μπορείτε να μου πείτε τι σημαίνει;
σας ευχαριστώ
Αναστασία


Για να μπορούμε να σας απαντήσουμε με ακρίβεια στο πόρισμα που αναφέρεστε θα πρέπει να γνωρίζουμε και την έκθεση της κολονοσκόπησης ώστε να έχουμε μία πιο πλήρη εικόνα.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: