Σήμερα 22 Μαΐου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας, που σημαίνει ότι γιορτάζει η «ποικιλία γενών, ειδών και οικοσυστημάτων τα οποία αποτελούν τη ζωή στη Γη», σύμφωνα με τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το βασικό μέσο προστασίας της βιοποικιλότητας είναι το Νatura 2000, το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που περιλαμβάνει περισσότερες από 25.000 τοποθεσίες και καλύπτει το 17% του εδάφους της ΕΕ. Στην Ελλάδα περίπου το 27% της ηπειρωτικής έκτασης και το 17% του θαλάσσιου χώρου υπάγεται στο δίκτυο αυτό.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: