Το τηλεχειριστήριο καθώς και ο διακόπτης του πορτατίφ ανήκουν στις επιφάνειες με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μικροβίων σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Houston.

Στην ομάδα των πλέον μολυσμένων με μικρόβια επιφανειών συγκαταλέγονται και τα αναμενόμενα, δηλαδή ο νιπτήρας και η λεκάνη της τουαλέτας.

Το πιο ανησυχητικό εύρημα των ερευνητών όμως είναι ότι τα μικρόβια βρίθουν στις σφουγγαρίστρες των καθαριστριών γεγονός που σημαίνει ότι μεταφέρονται από δωμάτιο σε δωμάτιο και αποτελούν εστία μόλυνσης. Σύμφωνα με τους ερευνητές τα ευρήματα της μελέτης τους – αν και μικρής σε έκταση – θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον αφορά τις οδηγίες που δίνονται κατά την καθαριότητα των δωματίων δεδομένου ότι αυτό διαρκεί κατά μέσο όρο 30 λεπτά και θα πρέπει να γίνει πιο σχολαστικά επιμένοντας στις πιο προβληματικές επιφάνειες.

Η συγκεκριμένη έρευνα σχεδιάστηκε με σκοπό να αποτελέσει το πρώτο στάδιο για την εφαρμογή του HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) στην καθαριότητα των δωματίων των ξενοδοχείων.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: