Τουλάχιστον όσον αφορά τη βιομηχανία καλλυντικών σε ευρωπαϊκό έδαφος, καθώς από χθες έχει μπει σε πλήρη εφαρμογή η σχετική απαγόρευση της διεξαγωγής δοκιμών σε ζώα για τα καλλυντικά, ενώ ταυτόχρονα δεν επιτρέπεται πλέον η διάθεση στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλλυντικών που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα.

Όπως, μάλιστα, δήλωσε και ο ευρωπαίος επίτροπος για θέματα υγείας και πολιτικής καταναλωτών, κ. Tonio Borg, «Η κίνηση αυτή δείχνει τη σημασία που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων». Τόνισε, επίσης, ότι «Η Επιτροπή δεσμεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων και συνεργασίας με τρίτες χώρες, ώστε να αποτελέσει το παράδειγμα υπεύθυνης καινοτομίας στον τομέα των καλλυντικών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών».

Δυστυχώς, η πλήρης αντικατάσταση των δοκιμών σε ζώα από εναλλακτικές μεθόδους δεν είναι ακόμα εφικτή, γι’ αυτό και η έρευνα στο συγκεκριμένο τομέα θα συνεχιστεί. Μάλιστα, η Επιτροπή έχει χορηγήσει περίπου 238 εκατ. ευρώ από το 2007 έως το 2011 για το σκοπό αυτόν, ενώ στην προσπάθεια αυτή συμμετέχει και η βιομηχανία καλλυντικών συγχρηματοδοτώντας την ερευνητική πρωτοβουλίας SEURAT (Safety Evaluation Ultimately Replacing Animal Testing) με 25 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: