Ανακάλυψα ένα ογκίδιο στην κάτω γνάθο σε μέγεθος ρεβιθιού. Πρόσφατα μια γνωστή μου αφαίρεσε έναν όγκο από την παρωτίδα. Το δικό μου βέβαια βρίσκεται στην κάτω σιαγώνα και είναι σαν λίπωμα. Μεγαλώνει; Θεωρείτε απαραίτητο να το κοιτάξω κι αν ναι, που να απευθυνθώ; Ευχαριστώ, Σουλτάνα
Στην περιοχή του σώματος που αναφέρετε εμφανίζονται συχνά μικρά ή μεγαλύτερα οζίδια που συνήθως είναι διογκωμένοι λεμφαδένες ή διογκωμένοι σιελογόνοι αδένες ή κάποιο λίπωμα ή κύστη του δέρματος. Σε κάθε περίπτωση το εύρημα αυτό θα πρέπει να εξεταστεί από γιατρό, συνήθως χειρουργό ή γναθοχειρουργό. Όλες οι καταστάσεις (βλάβες) που αναφέρθηκαν προηγουμένως μπορεί να αυξηθούν σε μέγεθος. Αν κριθεί απαραίτητη η αφαίρεση του ογκιδίου, αυτή θα πρέπει να γίνει είτε από έμπειρο στις παθήσεις της περιοχής χειρουργό ή από γναθοχειρουργό, εξαιτίας της γειτνίασης της βλάβης με ευαίσθητα ανατομικά στοιχεία (νεύρα).