Η ελεύθερη πρόσβαση σε παγκόσμιο επίπεδο στη νέα βάση δεδομένων, η οποία βασίζεται σε μελέτες για το ανθρώπινο γονιδίωμα, αναμένεται να βοηθήσει τους επιστήμονες να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και να επιλέγουν την κατάλληλη για κάθε ασθενή θεραπεία.

«Τα περισσότερα αντικαρκινικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται σήμερα βασίζονται σε εμπειρικά στοιχεία», λέει ο δρ. Yves Pommier, επικεφαλής του Εργαστηρίου Μοριακής Φαρμακολογίας του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου και συνεχίζει: «Για τους περισσότερους καρκίνους γνωρίζουμε πού πρέπει να στοχεύουμε, χωρίς όμως να υπάρχει σύνδεση με την γονιδιωματική επιστήμη».

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους περισσότερους καρκίνους, οι γιατροί συχνά χρειάζεται να μαντεύουν αρκετά πράγματα, αφού δεν υπάρχει τρόπος να καθοριστεί το πώς θα αντιδράσει κάθε ασθενής σε φάρμακα ευρείας χρήσης ή στην χημειοθεραπεία ή το ποιοι καρκίνοι θα αναπτύξουν αντίσταση στην αγωγή.

Για να δημιουργήσουν τη βάση δεδομένων, οι επιστήμονες από το Εθνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο ανέλυσαν 60 κυτταρικές σειρές από ανθρώπινους καρκίνους. Έτσι, δημιούργησαν μια εκτεταμένη λίστα καρκινο-ειδικών μεταλλάξεων για διάφορα σημεία του σώματος.

Επιστήμονες από όλο τον κόσμο μπορούν πλέον να ανατρέχουν στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων για να καθορίσουν αν ένα συγκεκριμένο φάρμακο χημειοθεραπείας σχετίζεται με γενετικές μεταλλάξεις.