Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους γιατρούς του Νοσοκομείου Rhode Island στις Η.Π.Α. οι επεμβάσεις – ειδικά τα έκτακτα χειρουργεία που πραγματοποιούνται για την διόρθωση της οξείας αορτικής ρήξης, μιας εξαιρετικά απειλητικής για την υγεία κατάστασης – σχετίζονται με χαμηλότερο ποσοστό θανάτων όταν πραγματοποιούντα μετά την πανσέληνο, καθώς το φεγγάρι αρχίζει και πάλι να «αδειάζει».

«Εστιάσαμε την έρευνά μας σε ασθενείς που έχουν ρήξη αορτής και διαπιστώσαμε ότι οι πιθανότητες θανάτου μετά την επέμβαση μειώνονταν σημαντικά μετά την πανσέληνο καθώς και ότι η διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο μειωνόταν κατά τη διάρκεια της πανσέληνου.»Οι ερευνητές μελέτησαν την επίδραση των κύκλων της σελήνης και των εποχικών διακυμάνσεων σε δυο ομάδες ασθενών – μιας ομάδας ασθενών που υποβλήθηκαν σε επέμβαση διόρθωσης οξείας ρήξης της αορτής και άλλης μιας που υποβλήθηκαν είτε σε αυτή την επέμβαση, είτε σε επέμβαση στην αορτική βαλβίδα ή σε bypass ή και στα δυο.Eπίσης μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα στις φάσεις της σελήνης και της διάρκειας παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο. Παρατήρησαν ότι η νοσηλεία για τις επεμβάσεις που έγιναν κοντά στην πανσέληνο ήταν περίπου 10 μέρες συγκριτικά με εκείνες που έγιναν σε άλλες φάσεις της σελήνης και ήταν περίπου 14 μέρες.Αν και οι επεμβάσεις δεν είναι δυνατόν βέβαια να προγραμματιστούν με βάση τη φάση της σελήνης, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματά τους θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση αυτών των ρυθμών και στην βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας στους ασθενείς.H έρευνα δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery.