Η κοινωνική καμπάνια «Δράσε Τώρα. Σώσε μια Ζωή» της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, αποτελεί μια προσπάθεια ενημέρωσης των Ελλήνων για τη σοβαρότητα του εμφράγματος του μυοκαρδίου, που αποτελεί την κύρια αιτία θνητότητας και νοσηρότητας στην χώρα μας και τη σημασία του παράγοντα χρόνου στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του περιστατικού.Στόχος της καμπάνιας είναι να ενημερώσει κοινό και ασθενείς με ιστορικό οξέως στεφανιαίου συνδρόμου για τους παράγοντες που το προκαλούν, τα συμπτώματα σε περίπτωση εμφράγματος και τις διαφορές ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες.Επίσης, στόχος είναι να μειώσει το χρόνο μεταξύ των πρώτων συμπτωμάτων και της έναρξης κατάλληλης θεραπείας σε λιγότερο από 60 λεπτά, χρόνος επαρκής για την μείωση νοσηρότητας και θνητότητας από εμφράγματα. Σύμφωνα με έρευνες, το 30% των συνολικών περιστατικών εμφράγματος στην Ελλάδα, απευθύνεται σε υπηρεσίες σε λιγότερο από 3 ώρες από την εμφάνιση των συμπτωμάτων και συγκεκριμένα με μέσο χρόνο από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι την πρώτη επαφή του ασθενούς με το σύστημα υγείας, τα 131 λεπτά για τους άντρες και 162 λεπτά για τις γυναίκες. Το υπόλοιπο 70% των περιστατικών αντιμετωπίζονται από κάποιον επαγγελματία υγείας σε περισσότερο από 3 ώρες από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.Καλό είναι, επίσης, οι πολίτες να γνωρίζουν, εκτός από τον αριθμό του ΕΚΑΒ 166, και τον πανευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, όπου μπορεί κάποιος να καλεί για άμεση βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης.Στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τους ορθούς τρόπους αντίδρασης σε περιστατικό οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου πραγματοποιήθηκε πανελλαδική έρευνα σε περισσότερα από 600 άτομα, άνω των 18 ετών, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι ερωτήσεις στις οποίες απάντησαν οι ερωτώμενοι αφορούσαν αναγνώριση συμπτωμάτων καρδιακού επεισοδίου και γνώση παραγόντων που τα προκαλούν, αναγνώριση συμπτωμάτων σε άντρες και γυναίκες ασθενείς, ορθή αντίδραση, καθώς και αριθμό τηλεφώνου που θα καλούσαν για άμεση βοήθεια σε περίπτωση εμφράγματος.Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, έδειξαν ότι η πλειοψηφία του κοινού, 7 στους 10, γνωρίζει ότι η αθηρωματική πλάκα ευθύνεται για την εκδήλωση καρδιακού επεισοδίου, ενώ 6 στους 10 θεωρούν λανθασμένα ότι τα συμπτώματα είναι κοινά σε άνδρες και γυναίκες. Όσο αφορά τον τρόπο αντίδρασης, 7 στους 10 θα καλούσαν ασθενοφόρο για την μεταφορά του ασθενούς σε νοσοκομείο, ενώ 1 στους 10 θα οδηγούσε προς το κοντινότερο νοσοκομείο, κάτι το οποίο δεν προτείνεται για την βέλτιστη αντιμετώπιση του περιστατικού. Τέλος, με την διεξαγωγή της έρευνας αυτής καταγράφηκε ότι μόνο το 5% του δείγματος γνωρίζουν την χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 112.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: