Πόσο αξιόπιστη είναι η μέτρηση βασικού μεταβολισμού με μηχάνημα ανάλυσης σε διαιτολογικό γραφείο; Ευχαριστώ πολύ, Ασπασία

Ασπασία, η μέτρηση βασικού μεταβολισμού γίνεται με τη μέθοδο της έμμεσης θερμιδομετρίας που αποτελεί βασική και αξιόπιστη τεχνική για τη μέτρηση του μεταβολισμού. Ορισμένα διαιτολογικά γραφεία διαθέτουν τέτοιους αναλυτές και είναι σε θέση να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τις καθημερινές απαιτήσεις σε ενέργεια. Απλά, χρειάζεται να αναφερθεί ότι πρόκειται για ευαίσθητα μηχανήματα και απαιτείται πολύ καλή συντήρησή τους. Σημαντικές είναι και οι σωστές συνθήκες κατά τη μέτρηση (διάρκεια μέτρησης, στάση κατά τη μέτρηση, προετοιμασία ατόμου για τη μέτρηση).