Περισσότεροι από 48 χιλιάδες ασθενείς με διαβήτη και 139 χιλιάδες υγιείς άνθρωποι από τέσσερις διαφορετικές εθνικές ομάδες προσέφεραν τα γενετικά στοιχεία τους στην έρευνα, που πραγματοποίησε διεθνής ομάδα επιστημόνων από 20 χώρες υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.Οι ερευνητές πιστεύουν ότι καθώς αυξάνεται η διαθεσιμότητα των γενετικών πληροφοριών από πληθυσμούς με νοτιοασιατική γενεαλογική προέλευση και ιδιαίτερα με αφρικανική καταγωγή, θα πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στη χαρτογράφηση των γονιδίων που εμπλέκονται στην εμφάνιση διαβήτη τύπου 2.Μεταξύ των γονιδιακών περιοχών που εντοπίστηκαν από την ομάδα των ερευνητών είναι δύο, κοντά στα γονίδια ARL15 και RREB1, οι οποίες παρουσιάζουν ισχυρή σύνδεση με τα αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης και γλυκόζης στο σώμα (δύο βασικά χαρακτηριστικά του διαβήτη τύπου 2), δίνοντας στοιχεία για τους τρόπους με τους οποίους βασικές βιοχημικές διαδικασίες εμπλέκονται στον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2.Συνδυάζοντας γενετικά στοιχεία από χιλιάδες άτομα, η ομάδα μπόρεσε να ανιχνεύσει, για πρώτη φορά, περιοχές όπου αποτυπώνονται –έστω και αμυδρά- γενετικές επιδράσεις, οι οποίες μας δίνουν νέες πληροφορίες σχετικά με τη βιολογία του διαβήτη.”Αυτά τα ευρήματα μπορούν να μας οδηγήσουν σε νέους τρόπους σκέψης σχετικά με τη νόσο με απώτερο στόχο την ανάπτυξη νέων θεραπειών για την αντιμετώπιση της νόσου καθώς και για την πρόληψή του”, δήλωσε ο δρ. Anubha Mahajan από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.