Η θερμική αστική νησίδα αφορά τις διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ των αστικών κέντρων και των ευρύτερων αγροτικών περιοχών γύρω από αυτές και απασχολεί ιδιαίτερα τους επιστήμονες, καθώς πιστεύεται ότι μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων των μεγάλων πόλεων. Σε μια νέα ανάλυση 65 πόλεων από τη Βόρεια Αμερική, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο τρόπος που το μπετόν και οι λείες επιφάνειες των κτιρίων διαχέουν τη θερμότητα πίσω στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας της γης – μέσω της διαδικασίας της διάδοσης θερμότητας- είναι ο κυρίαρχος παράγοντας στην επίδραση που έχει η θερμική αστική νησίδα κατά τη διάρκεια της ημέρας.Το εύρημα αυτό, που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό «Nature» αμφισβητεί μια μακροχρόνια πεποίθηση ότι το φαινόμενο αποτελεί επακόλουθο της συνεχιζόμενης απώλειας βλάστησης.Πλέον, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσματα του φαινομένου είναι ιδιαίτερα έντονα σε υγρά κλίματα. Πιο συγκεκριμένα σε πόλεις όπως η Ατλάντα, η Γεωργία και το Νάσβιλ παρατηρήθηκε μια μέση αύξηση 3ο C κατά τη διάρκεια της ημέρας.«Το φαινόμενο θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία σε όλες τις μεγάλες αστικές πόλεις ανά τον κόσμο, καθώς οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται παγκοσμίως, ενώ παράλληλα όλο και περισσότεροι άνθρωποι μετακινούνται στις πόλεις. Υπάρχει μια συνεργιστική σχέση μεταξύ των κλιματολογικών συνθηκών και της αστικής θερμικής νησίδας. Η σχέση αυτή δείχνει ότι η αστική θερμική νησίδα θα επιβαρύνει την υγεία του ανθρώπου σε πόλεις με υγρά κλίματα, όπου η επίδραση της θερμοκρασίας είναι ήδη μεγαλύτερη εξαιτίας των υψηλών ποσοστών υγρασίας», δήλωσε ο Xuhui Lee, Καθηγητής Μετεωρολογίας στο «Yale School of Forestry & Environmental Studies».