Έρευνα από το Duke Heart Center στη βόρεια Καρολίνα των Η.Π.Α. μελέτησε 56 γυναίκες και 254 άνδρες, που είχαν διαγνωστεί και έπαιρναν θεραπεία για κάποιο καρδιακό νόσημα. Αφού τους έκαναν κάποιες βασικές ιατρικές εξετάσεις, οι συμμετέχοντες έπρεπε να φέρουν σε πέρας 3 εργασίες που προκαλούν νοητικό στρες. Στα χρονικά διαλείμματα ανάμεσα στις εργασίες αυτές, οι ερευνητές τους υπέβαλαν σε εξετάσεις για να δουν τις αλλαγές στην καρδιά τους, τους έκαναν εξετάσεις αίματος και τους μετρούσαν τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση. Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι ενώ οι άνδρες είχαν περισσότερες αλλαγές στην αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθμό εξαιτίας τους νοητικού στρες, περισσότερες γυναίκες είχαν ισχαιμία του μυοκαρδίου, μειωμένη δηλαδή ροή αίματος στην καρδιά. Επίσης, οι γυναίκες είχαν – ως αποτέλεσμα του στρες – μεγαλύτερη τάση για δημιουργία θρόμβων. Επιπλέον, οι γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες είχαν αύξηση στα αρνητικά συναισθήματα και μείωση στα θετικά κατά τη διάρκεια αυτών των τεστ. Το γεγονός ότι το νοητικό στρες επηρεάζει αρνητικά την καρδιαγγειακή υγεία είναι γνωστό και αποδεδειγμένο. Το ότι την επηρεάζει διαφορετικά ανάλογα με το φύλο χρειάζεται να ληφθεί υπόψη, κυρίως όταν γίνεται η διάγνωση ή λαμβάνονται αποφάσεις για τη θεραπεία. 

Ακολουθήστε το στο Google News