Η νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στην American Journal of Preventive Medicine κατέληξε στη διαπίστωση ότι το καθισιό περισσότερες από τρεις ώρες την ημέρα ευθύνεται για το 3,8% των θανάτων από κάθε αίτιο.

Οι ερευνητές εκτιμούν επίσης ότι μειώνοντας το χρόνο του καθισιού σε λιγότερες από τρεις ώρες την ημέρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά 0,2 χρόνια.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα στοιχεία από 54 χώρες ανά τον κόσμο. Παρατήρησαν επίσης ότι ακόμη και μικρές μειώσεις στον χρόνο καθισιού π.χ. κατά 10% ή κατά τριάντα λεπτά την ημέρα θα μπορούσε να έχει άμεση επίδραση στα ποσοστά θνησιμότητας. Για παράδειγμα μείωση του χρόνου καθισιού κατά 50% ή δυο ώρες λιγότερες θα αντιπροσώπευε τουλάχιστον τρεις φορές λιγότερους θανάτους συγκριτικά με μια μείωση μόλις κατά 10% ή μισής ώρας.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: