Σε έναν τόμο 500 σελίδων, το πέμπτο και έκτο βιβλίο από τα «Πολιτικά» του Αριστοτέλη. Το πρώτο έργο που γράφτηκε παγκοσμίως για την πολιτική και παραμένει πάντα επίκαιρο.

Τι μεταβάλλει τα πολιτεύματα και τι τα διατηρεί;

Στο πέμπτο και έκτο βιβλίο εξετάζονται τα πολιτεύματα ως προς τα αίτια των μεταβολών τους και τους τρόπους εδραίωσης και προστασίας τους, με φιλοσοφικό, ιστορικό, κοινωνιολογικό και ανθρωπολογικό ενδιαφέρον. Ακόμη, αναλύονται οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο πολιτικός και ο νομοθέτης για τη στήριξη του πολιτεύματος και η σωστή οργάνωση των εξουσιών ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά το πολίτευμα. Επίσης αναλύονται οι τρόποι των επαναστάσεων: η βία και η απάτη, που χρησιμοποιούνται με διαφορετικό κατά περίπτωση συνδυασμό.

Ο Αριστοτέλης συμπυκνώνει την «περὶ ἕκαστον ἀλήθειαν» της πολιτικής σε παρατηρήσεις και σχόλια που αντιστοιχούν σε επιστημονικά πεδία τα οποία εμφανίστηκαν μόλις τα τελευταία διακόσια χρόνια, όπως η κοινωνιολογία της πολιτείας, η εξελικτική κοινωνιολογία, η κοινωνική ψυχολογία, η επιστήμη των ηθών, η μορφολογική κοινωνιολογία και η πολιτική ανθρωπολογία.

Ο Αριστοτέλης παραμένει επίκαιρος, γιατί ακολουθώντας την ελληνική παράδοση μιλάει για την «πόλη», όχι για το κράτος, που σημαίνει ωμή βία της εξουσίας. Το κράτος συνιστά απρόσωπο γραφειοκρατικό μηχανισμό, όχι οργανική ολότητα ανθρώπων.

Επιπλέον η επικαιρότητα της αριστοτελικής πολιτικής φιλοσοφίας οφείλεται στον ίδιο τον πυρήνα της σύλληψης του πολιτικού. Το διακύβευμα του πολιτικού, όπως συνάγεται από τα αριστοτελικά κείμενα, δεν είναι να βρεθεί η ιδανική θέσμιση της πολιτικής με τη βοήθεια της σκέψης, αλλά αντίθετα να κατακτηθεί η πολιτική θέσμιση της σκέψης. Αυτό σημαίνει ότι στο κέντρο του πολιτικού βρίσκεται η ανθρώπινη νοητικότητα/ο λόγος που επιτρέπει στον άνθρωπο να αναπτύξει σχέσεις ωφέλειας και δικαιοσύνης με τον συνάνθρωπό του είτε τις αντίθετες. Ο χώρος της  αριστοτελικής πολιτικής είναι ο χώρος του ανθρώπου όπου αναζητεί ο Αριστοτέλης την ουσία του πολιτικού και όχι την ερμηνεία απλώς ενός πολιτικού φαινομένου. Αυτό την καθιστά διαρκώς επίκαιρη.

Μαζί,

Ενα βιβλίο αναφοράς

«Σύνταγμα της Ελλάδας»

Οπως διαμορφώθηκε μετά την τελευταία αναθεώρηση του 2008.

Ενα πολύτιμο εργαλείο κατανόησης του πολιτικού μας συστήματος.

Απαραίτητο εφόδιο για τη διαμόρφωση ελεύθερης και υπεύθυνης πολιτικής και κοινωνικής συνείδησης.

Μια συνοπτική σκιαγράφηση της ελληνικής συνταγματικής ιστορίας

  • Μορφή του πολιτεύματος
  • Σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας
  • Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
  • Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας
  • Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Εκλογή, αρμοδιότητες, θητεία
  • Ανάδειξη, συγκρότηση και λειτουργία της Βουλής & της Κυβέρνησης
  • Καθήκοντα, δικαιώματα, κωλύματα & ασυμβίβαστα των βουλευτών
  • Οργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων
  • Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση
  • Αναθεώρηση του Συντάγματος

Και

ΒHMAgazino

Oι διάσημες ντίβες της όπερας και η μυθική τους ζωή.

ΒHMAgazino: Δεν ακολουθεί τάσεις, τις δημιουργεί.

Και στην απλή έκδοση των €2.