Η μελέτη, βασισμένη σε μια ομάδα 6.985 ατόμων, ήταν υπό την καθοδήγηση της επιδημιολόγου Δρ Leigh Pearce, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Michigan, η οποία ειδικεύεται στην έρευνα του καρκίνου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Ανάγκη για νόημα στη ζωή

Αν και δεν είναι ξεκάθαρος ο λόγος που αναπτύξαμε την ανάγκη για νόημα στη ζωή μας, είναι σαφές ότι το στοιχείο της επιδίωξης είναι βαθιά ριζωμένο στο ανθρώπινο ένστικτο.

Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όσοι δεν αισθάνονται ότι έχουν σκοπό, πέρα από την επιβίωση καθημερινά, είναι πιο πιθανό να πεθάνουν νωρίτερα, ώθησε την Δρ Leigh Pearce στη συγκεκριμένη έρευνα.

Η ομάδα της εξέτασε τις απαντήσεις από ένα ερωτηματολόγιο επτά ερωτήσεων το οποίο συμπληρώθηκε από περίπου 8.000 άτομα άνω των 50 ετών το 2006.

Πληθώρα απαντήσεων έθιξε τον «σκοπό της ζωής» και την «ικανοποίηση από τη ζωή» σε μια κλίμακα 0-6.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές συνέκριναν τις απαντήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με την σωματική τους υγεία και χρόνια αργότερα με τον θάνατό τους.

Ο αυτοσκοπός δίνει ικανοποίηση

Αποδείχθηκε ότι οι άνθρωποι με αίσθηση σκοπού στην ζωή τους, είναι πιο πιθανό να δουν τον γιατρό τους σε περίπτωση προβλήματος, να δημιουργήσουν μια κοινότητα και να έχουν πιο υγιεινές συνήθειες.

Οι άνθρωποι με αυτοσκοπό βλέπουν τα καθημερινά πράγματα μέσα από ένα πιο θετικό πρίσμα, στοιχείο που τους βοηθά να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο ή δυσκολία.

Νόημα και ψυχολογία

Όσοι βρίσκουν νόημα στην ζωή τους, οργανώνουν καλύτερα το μέλλον τους, θέτουν ρεαλιστικούς στόχους, διαχειρίζονται καλύτερα καταστάσεις κρίσεων και γενικότερα εμφανίζουν καλύτερη ψυχολογία.

Τα ευρήματα ήταν αδιαμφισβήτητα και απέδειξαν την απόλυτη συσχέτιση ανάμεσα στον αυτοσκοπό και μία μακρά, υγιή ζωή.